خبر - نوشتاری

توقف حکم قضایی علیه سه محیطبان در استان مازندران

بخشی از جنگل  منطقه آق مشهد ساری
بخشی از جنگل منطقه آق مشهد ساری © Dr.

حکم سه محیط بان ساکن آمل پس از درخواست اعمال ماده ۴۷۷ متوقف شد. این محیط بانان در دادگاه بدوی مجموعا به ۱۸ سال حبس و ۳ سال انفصال از خدمت محکوم شدند.

تبلیغ بازرگانی

حکم صادره در مرحله تجدید نظر نهایتا به ۹ سال حبس و ۳ سال انفصال از خدمت تقلیل یافت. این افراد از تاریخ ۱ خرداد ۱۳۹۹ از کار تعلیق و به دلیل قطع حقوق، مشکلات متعددی برایشان ایجاد شد. این محیط بانان حدود ۴ سال قبل در حین انجام وظیفه با یک شکارچی غیرمجاز در منطقه‌ای کوهستانی به نام نمارستاق درگیر شده و این پرونده با شکایت شکارچی متخلف علیه آنها گشوده شد.

به گزارش هرانا، این محیط بانان چهار سال پیش به دنبال تیراندازی شکارچی به قصد شکار و در حین تعقیب و گریز وی در منطقه‌ای کوهستانی به نام نَمارِستاق در بخش لاریجان شهرستان آمل در استان مازندران، اقدام به تیراندازی هوایی کرده و در نهایت با پنچر کردن لاستیک، خودرو شکارچی متخلف را متوقف می‌کنند. سپس فرد متخلف با محیط بانان درگیر شده و آنها برای بازداشت شکارچی ناچار به استفاده از اسپری فلفل و دستبند می‌شوند. در این رویداد به شکارچی متخلف آسیب جسمی وارد نشده است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید