در چهارمین اعتراض سراسری خود معلمان ایران به مقامات کشور هشدار دادند

یکی از تجمعات معلمان
یکی از تجمعات معلمان © ILNA

همزمان با برگزاری چهارمین تجمعات سراسری معلمان ایران، شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان با صدور بیانیه ای هشدار داد که بی توجهی مقامات به مطالبات معلمان باعث گسترده تر شدن اعتراض های معلمان و دانش آموزان می شود.

تبلیغ بازرگانی

برای چهارمین بار متوالی در دو ماه گذشته معلمان ایران در شهرهای مختلف کشور تجمعات سراسری برگزار کردند و  با طرح دوبارۀ مطالبات خود خواستار آزادی همۀ معلمان زندانی شدند. بر اساس گزارش ها ماموران امنیتی با حمله به تجمع امروز معلمان در شهر شیراز شماری از آنان را دستگیر کردند.

در تجمعات امروز خود معلمان معترض از جمله شعار می دادند : "معلم به پا خیز برای رفع تبعیض"، "معلم زندانی آزاد باید گردد!"، "اجرای همترازی بدون حقه بازی"، "قلم بر تفنگ غالب است"...

معلمان در اعتراض های سراسری امروز خود بار دیگر خواستار اجرای طرح رتبه‌بندی مشاغل و همترازی حقوق و دستمزدها شدند.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان با صدور بیانیه ای هشدار داد که بی توجهی مقامات به مطالبات معلمان باعث گسترده تر شدن اعتراض های معلمان و دانش آموزان می شود. در پی برگزاری تجمعات صنفی معلمان در هفته های گذشته صدها نفر از معلمان کشور توسط نهادهای امنیتی رژیم ایران احضار یا زندانی شده اند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید