اتحادیۀ اروپا/بریتانیا

ایرلند: گره کور خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا

روز جمعه ١٩ اکتبر/٢٧ مهر، میشل بارنیه که به نمایندگی از اتحادیۀ اروپا مذاکرات با لندن را رهبری می‌کند گفت: "من معتقدم که خروج بریتانیا باید بر اساس یک توافق دوجانبه صورت گیرد.
روز جمعه ١٩ اکتبر/٢٧ مهر، میشل بارنیه که به نمایندگی از اتحادیۀ اروپا مذاکرات با لندن را رهبری می‌کند گفت: "من معتقدم که خروج بریتانیا باید بر اساس یک توافق دوجانبه صورت گیرد. REUTERS/Yves Herman

مذاکرات اتحادیۀ اروپا و بریتانیا برای کسب توافق در مورد نحوۀ خروج بریتانیا (برکسیت) با مشکلات و اختلافات زیاد مواجه است. اما در این میان وضعیت ایرلند و مرز موجود میان ایرلند شمالی و ایرلند جنوبی به مشکل لاینحلی تبدیل شده است.

تبلیغ بازرگانی

روز جمعه ١٩ اکتبر/٢٧ مهر، میشل بارنیه که به نمایندگی از اتحادیۀ اروپا مذاکرات با لندن را رهبری می‌کند گفت: "من معتقدم که خروج بریتانیا باید بر اساس یک توافق دوجانبه صورت گیرد. اما مطمئن نیستم که بتوانیم به چنین توافقی برسیم". آقای بارنیه که یک مذاکره‌کنندۀ کارکشته و بسیار پرسابقه است، قبلاً مسئولیت‌های مهمی در فرانسه داشته و از جمله وزیر امور خارجه و وزیر کشاورزی بوده است. وی به طور ضمنی انگلیسی‌ها را تهدید کرد که "مسئلۀ ایرلند می‌تواند همۀ مذاکرات را نقش بر آب کند".

در حال حاضر اتحادیۀ اروپا و بریتانیا بر سر برخی جزییات با هم اختلاف دارند. لندن می‌خواهد از تعهداتش در قبال اتحادیۀ اروپا رها شود بدون این که از نظر مالی و اقتصادی  و بازرگانی ضرر کند و به همین دلیل قصد دارد فقط بخشی از معاهدات را با اروپایی‌ها نگاه دارد.

در این میان ایرلند شمالی که به بریتانیای کبیر تعلق دارد بلاتکلیف مانده است: اگر بریتانیا بخواهد اصل مرزهای آزاد را با کشورهای اروپایی لغو کند، طبعاً مرز ایرلند شمالی با ایرلند جنوبی که یک کشور مستقل اروپایی است نیز باید تحت کنترل قرار گیرد و  تجارت آزاد و مبادلات بازرگانی که طی سالهای اخیر میان دو ایرلند بدون کوچکترین محدودیتی برقرار بود، تحت نظارت گمرکی و اداری قرار گیرد.

علاوه بر این، برخی کارشناسان و سیاستمداران نگرانند که تأکید بر مرز میان دو ایرلند، اختلافات کهنه میان طرفداران الحاق به بریتانیا و مخالفان آن را که پیوسته با نفاق کاتولیک/پروتستان همراه بوده، دوباره زنده کند.

در این شرایط، اتحادیۀ اروپا با استفاده از گره کور ایرلند به لندن فشار می‌آورد تا شرایط متارکه را مطابق میل خود به بریتانیا تحمیل کند.

اروپاییان همچنین لندن را تهدید می‌کنند که اگر شرایط متارکه را نپذیرد، این جدایی به ناچار بدون هیچ قرارداد و توافقی انجام خواهد پذیرفت. در این صورت، همۀ تعهدات و حقوق متقابلی که بریتانیا در قبال اتحادیۀ اروپا داشته‌ باطل خواهد شد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید