آمریکا/اوباما

باراک اوباما می گوید: نابرابری بزرگترین چالش دموکراسی‌های مدرن امروزی است

REUTERS/Yannis Behrakis

باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا،  که در آتن به سرمی برد، امروز از ویرانه های "آکروپولیس" دیدن کرد. رئیس جمهوری آمریکا طی سخنانی در پایتخت یونان به نظر اجمالی خود در مورد اوضاع جهان پرداخت و گفت: نابرابری امروزه یکی از بزرگترین چالش های دموکراسی های مدرن به حساب می آید.

تبلیغ بازرگانی

اوباما افزود: عدم توازن میان کشورها از یک سو و هملن پدیده در داخل هر کشور از دیگر سو به احساسات عمیق وجود بی عدالتی در جوامع دامن زده است.

رئیس جمهوری آمریکا گفت: این  یکی از مهمترین چالش‌هایی  است که در مقابل اقتصادها و دموکراسی های ما قرار دارد.

اوباما افزود: مقابله با این چالش می تواند نا کافی، آهسته و بهمین دلیل نامنظم بوده و باعث سرخوردگی گردد.

باراک اوباما گفت: ما دردنیایی زندگی می کنیم که هرکس با تلفنی که دردست دارد، می تواند زندگی دریک دهکده درقلب آفریقا را با چگونگی زیست درشهری مانند لندن مقاایسه کرده و نابرابری را آشکارا ببیند.

باراک اوباما گفت درحالی که نابرابری گسترش یافته، ادراک و آگاهی نیز نسبت به وجود نابرابری افزایش یافته است، و این درست آن چیزی است که فاصله گرفتن از جهانی شدن را توجیه می کند.

وی گفت: درمقابل این واقعیت تازه که زمینه برخورد فرهنگ هارا فراهم آورده پناه بردن به ناسیونالیسم امری طبیعی تلقی می شود.

اوباما درپایان سخنان خود تاکید کرد که امروزجهان بیش از هرزمانی به یک اروپای دموکراتیک نیاز دارد.

اوباما فردا پنحشنبه/ ۱۷ نوامبر/ دربرلین با خانم آنگلا مرکل صدراعظم آلمان دیدار و گفت وگو خواهد کرد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید