بازاریان شماری از شهرهای ایران دست به اعتصاب زدند

تبلیغ بازرگانی

گزارش ها در شبکه های اجتماعی حاکی از آن است که بازاریان و کسبۀ برخی از شهرهای ایران از جمله سنندج و دیگر شهرهای غرب کشور و همچنین مشهد و تهران دست به اعتصاب زدند.

در شهرهای کردستان، نیروی انتظامی و امنیتی با ارسال پیامک مغازدارانی را که از گشودن مغازه هایشان خودداری کرده اند، تهدید کرده و گفته اند که آنان مسئول عواقب اعتصاب خود هستند.

در استان خوزستان مغاره داران شهر شوشتر نیز امروز از گشودن مغازه هایشان خودداری کردند. در این حال در دیگر شهرهای کشور از جمله کرمانشاه، تبریز و میاندوآب اعتصاب بازاریان جریان داشته است. بازاریان کشور اعتصاب امروز خود را در اعتراض به وضعیت وخیم اقتصادی کشور و همچنین در همبستگی با اعتصاب کامیونداران کشور انجام داده اند.  

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید