ایران/گفت‌وگو

بازتاب فساد گسترده و عدم آزادی مطبوعات در آمار "سازمان شفافیت جهانی"

سازمان شفافیت جهانی، در تازه ترین گزارش سازمان شفافیت جهانی، ایران در میان 176 کشور جهان، رتبه 133 را با کسب نمره 28 از صد، بدست آورد.

تبلیغ بازرگانی

بر پایه جدیدترین آمار ارائه شده از سوی سازمان شفافیت جهانی که برای مبارزه با فساد فعالیت می کند، ایران رتبه "متوسط" در شاخص توسعه انسانی را کسب کرد. اما این کشور به دلیل وضعیت نامناسب آزادی مطبوعات در میان 179 کشور جهان، رتبه 175 را کسب کرد. بدین ترتیب آزادی بیان و پاسخگوئی در ایران نمره 7 از صد نمره را بدست آورد.

رتبه بسیار نامناسب آزادی مطبوعات در ایران از یک سو بدین معناست که در غیبت مطبوعات آزاد در ایران، زمینه برای انجام فسادهای سیاسی و اقتصادی فراهم شده است.

از سوی دیگر برخی از عوامل مطبوعات بدلیل برخوردهای ناشایست و سختگیریهای اعمال شده بر این حوزه یا اقدام به خودسانسوری نمودند و یا با اتصال به حلقه قدرت از این فساد بهره جستند و برای برخورد با فساد گسترده در جامعه، کوچکترین انتقاد و افشاگری انجام ندادند.

در حالیکه در گزارش اخیر این سازمان، شاخص توسعه انسانی در وضعیت مناسب ارزیابی شده است، کاظم کردوانی، جامعه شناس در گفت‌وگو با رادیوی بین المللی فرانسه متذکر شد: وضعیت مناسب توسعه انسانی در ایران بیش از پیش به تلاش خانواده های ایرانی مربوط می شود، خانواده های ایرانی بیشترین سرمایه گذاری را در بخش آموزش فرزندان خود داشتند و در حوزه های انسانی و آموزشی، بیش از پیش خود جامعه و جدای از حوزه دولتی تلاش کرده است.

همچنین ایران در شاخص رقابت پذیری در میان 142 کشور رتبه 66 را کسب کرد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید