بازداشت حمید نوری متهم به شرکت در کشتار زندانیان سیاسی ایران یک ماه دیگر تمدید شد

تبلیغ بازرگانی

دادگاه استکهلم بازداشت موقت حمید نوری (عباسی) را که مظنون به دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی ایران در تابستان سال ۱۳۶٧ است به مدت یک ماه دیگر تمدید کرد. حمید نوری، دادیار زندان گوهردشت در زمان کشتار زندانیان سیاسی تابستان ۶۷ و مظنون به ارتکاب قتل و جنایات بین المللی در فاصلۀ ششم مرداد ماه تا نهم شهریور ماه ۱۳۶٧ است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید