ایران

بازدید شش ساعتۀ آیت الله خامنه ای از وزارت اطلاعات

(Photo: Reuters)

رهبر جمهوری اسلامی در بازدید از وزارت اطلاعات و گفتگو با مدیران و وزیر این وزارتخانه وزارت اطلاعات ایران را پایگاه نبرد در جنگ اطلاعاتی توصیف کرد

تبلیغ بازرگانی

رهبر جمهوری اسلامی ایران، آیت الله علی خامنه ای، امروز به مدت شش ساعت از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و نمایشگاه فعالیت ها و پیشرفت های آن بازدید کرد. در این بازدید که با سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی در جمع وزیر اطلاعات و مدیران وزارتخانه همراه بود، آیت الله خامنه ای وزارت اطلاعات را از معدود دستگاه های برآمده از انقلاب اسلامی 1357 توصیف کرد که به گفتۀ وی امروز پایگاه مبارزه در عرصۀ جنگ اطلاعاتی در جهان است. رهبر جمهوری اسلامی خواستار پایبندی وزارت اطلاعات به اصول و مبانی جمهوری اسلامی و رعایت حدود شرعی و قانونی شد. در این ملاقات، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی نیز طی سخنانی اظهار داشت که اکنون وزارت اطلاعات رویکردی پیشدستانه و تهاجمی را در دستور کار دارد.
بازدید شش ساعتۀ رهبر جمهوری اسلامی از وزارت اطلاعات و گفتگو با مدیران ارشد این وزارتخانه و همچنین انعکاس خبر آن هم رویدادی نادر است و هم در بستر از سرگیری تنش و بحرانی صورت می گیرد که بار دیگر نظام اسلامی ایران را در مقابل مخالفانش در خیابان های کشور قرار داده است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید