ایران

دولت تهران قتل 52 کادر سازمان مجاهدین خلق را تبریک گفت

حجت الاسلام محمود علوی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، کشته شدن دهها تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در اردوگاه اشرف را به حکومت های ایران و عراق تبریک گفت و خدا را شاکر شد که 52 تن از کادرهای سازمان مجاهدین در اردوگاه اشرف به قتل رسیدند.  

تبلیغ بازرگانی

سازمان مجاهدین خلق ایران کشته شدن دهها تن از اعضای این سازمان را در اردوگاه اشرف به دو رژیم ایران و عراق نسبت می دهد، هر چند دولت بغداد این ادعا را رد کرده است. نمایندگی سازمان ملل در بغداد گفته است که فاجعۀ اردوگاه اشرف ضرورت انتقال هر چه سریعتر اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در عراق به کشورهای ثالث را نشان می دهد. نمایندگی سازمان ملل در بغداد از کشورهای داوطلب خواسته است که در اسرع وقت به اعضای سازمان مجاهدین در عراق پناهندگی اعطا کنند.

در این حال، هفت تن از ساکنان اردوگاه اشرف از جمله شش زن در پی حمله به این اردوگاه ناپدید شده اند. برغم درخواست سازمان ملل مبنی بر تحقیق دربارۀ سرنوشت ناپدیدشدگان هنوز پاسخ روشنی از سوی دولت بغداد در این خصوص ارایه نشده است. سازمان مجاهدین خلق ایران بعید ندانسته که این هفت تن ربوده شده تا به دولت جمهوری اسلامی ایران تحویل داده شوند.

هر چند دولت ایران مسئولیت خود را در کشتار اردوگاه اشرف نپذیرفته، اما، عالیترین مقامات نظامی، سیاسی و مذهبی جمهوری اسلامی از کشته شدن دهها تن از کادرهای سازمان مجاهدین خلق ایران در اردوگاه اشرف ابراز رضایت نمودند و آن را مهمتر از "عملیات مرصاد" نامیده اند که در واقع عملیات جمهوری اسلامی برای دفع حملۀ سازمان مجاهدین خلق در سال 1368 از طریق خاک عراق به حکومت اسلامی تهران بود.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید