افغانستان

بازگشت نیروهای القاعده به افغانستان

به گزارش "وال استریت جورنال" به نقل از منابع آمریکائی، افغان و طالبان نیروهای القاعده به افغانستان بازگشته اولین پایگاههای خود را امسال در افغانستان مستقر کرده اند.

تبلیغ بازرگانی

گفتنی است که در ماه سپتامبر آمریکا با بمباران یکی از اردوگاههای تعلیماتی طالبان در دره" کورنگال" ، دو تن از اعضای ارشد این گروه را کشته بود که یکی شهروند عربستان سعودی و دیگری کویتی بود. این بمبارانها حکایت از رستاخیز القاعده در افغانستان طی 6 تا 8 ماه گذشته، یعنی از زمان خروج نیروهای آمریکائی از مناطق دور افتاده و سپردن حفظ امنیت آنها به نیروهای افغان دارند. در آن زمان فرمانده های نظامی آمریکا گفتند میخواهند نیروهای خود را در مناطق پر جمعیت تر مستقر کنند. آنها در عین حال می خواستند طالبان از این نقاط بیرون بکشانندتا با نیروهای ائتلاف در جائی دیگر بجنگند.

یک مقام نظامی آمریکائی که نامش فاش نشد گفت بازگشت القاعده پیش بینی شده بود و افزود حضور آنها در خاک افغانستان به آنها امکان می دهد بهتر با اعضای آن مبارزه کنند تا اینکه در خاک پاکستان با هواپیمای بدون سرنشین آنها را هدف قرار دهند.

روزنامه "وال استریت جورنال" می نویسد اما از شمار اعضای القاعده بازگشته به افغانستان خبری در دست ندارد.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید