بررسی روزنامه های امروز فرانسه

بازگشت هزاران جهادگرا به اروپا، چالش بسیار مهمی از نظر امنیتی ایجاد می کند

جهادیست
جهادیست ZUMA PRESS/MAXPPP

روزنامه فیگارو، روزنامه صبح فرانسه مهم ترین گزارش شماره امروز خود را به موضوع ایجاد چالش امنیتی جهاد گرایانی که از عراق و سوریه به اروپا بر می گردند، اختصاص داده است. این روزنامه نتایج بررسی یک کمیسیون ویژه که دیروز، چهارشنبه در باره جهادگرایان گزارش شده را بازتاب میدهد. فیگارو می نویسد بر اساس گزارشی که به این کمیسیون ارائه شده است، بین ١۲۰۰ تا ۳هزار جهاد گرای اروپایی از مجموع ۵ هزار جهاد گرای اروپایی که پیش تر بین سال های ۲۰١١ تا ۲۰١۶ به صفوف گروه دولت اسلامی (داعش) پیوسته اند، می توانند به اروپا بازگردند و این بازگشت، چالش بسیار مهمی از نظرامنیتی برای اروپا به طور اعم و برای فرانسه به طور اخص ایجاد کرده است.

تبلیغ بازرگانی

فیگارو می نویسد: کشورهای اروپایی که بیشترین تعداد جهادگرایان از آنها به سوریه و عراق رفته اند، در انتظار بازگشت آهسته، ولی مداوم جهادگرایان به کشورهای خود هستند. در گزارشی ارائه شده از سوی سازمان بررسی افراط گرایی دراروپا که در سال ۲۰۱۳ توسط کمیسون امنیتی اتحادیه اروپا ایجاد شده، آمده است که این بازگشت، چالش های بسیار مهم امنیتی برای کشورهای اتحادیه اروپا ایجاد می کند. در گزارش اخیر که در انطباق با گزارش کمیسیون امنیت داخلی سنای آمریکا، تهیه شده، آمده است که بین سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ بیش از ۴۲ هزار جهادگرای خارجی از ۱۲۰ کشور جهان به صفوف ستیزه جویان داعش پیوسته اند. بر اساس این گزارش، در حدود ۵ هزار نفر از جهاد گرایان از کشورهای اروپایی هستند.

یک گزارش تحقیقی دانشگاه سوئدی دفاع نیز ضمیه این گزارش است. این تحقیق دانشگاهی، سرزمین های پیشین عمده جهاد در جهان را بررسی می کند. گزارش تحقیقی دانشگاه سوئدی نشان می دهد که افغانستان در حدود سال های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ بیش از ۲۰ هزار داوطلب خارجی جهاد داشته است. بوسنی در سال های بین ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵ در حدود ۲ هزار جهادگرا، چچنی در سال های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ در حدود چند صد نفر جهاد گرا داشته که بیشتر آنان عرب بوده اند. عراق طی سال های میانی ۲۰۰۰ در حدود ۵ هزار جهاد گرای خارجی داشته است. این گزارش تحقیقی نشان می دهد که طی سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ عراق و سوریه در حدود ۳۰ در صد بیش از کل جهادگران خارجی در جهان طی ۳۰ سال گذشته، دواطلبان خارجی جهاد داشته است.

ایو تِره آرد در سرمقاله شماره امروز روزنامه فیگارو می نویسد برای فرانسه و اروپا این چالش بسیار بزرگی است. او می گوید: تا کنون در هیچیک از کشورهای اروپایی برنامه هایی که برای زدودن افراط گرایی به مورد اجرا گذاشته شده، نتیجه ملموسی نداشته است. ایو تِره آرد می نویسد بسیاری از این جهادگرایان در بازگشت می توانند هویت واقعی خود را مخفی کنند و شاید بتوانند آزادانه بین کشورهای اروپایی مسافرت کنند. وی می گوید مهاجمان حمله تروریستی نوامبر ۲۰۱۵ پاریس و مارس ۲۰۱۶ در بروکسل بدون آنکه نظر نیروهای امنیتی را جلب کنند، آزادانه میان کشورهای اروپایی مسافرت کرده بودند.

انزوای دونالد ترامپ و شکاف عمیق میان مشاوران او در کاخ سفید

روزنامه فیگارو، همچنین روزنامه های لیبراسیون و لوموند در شماره امروز خود، گزارش های مهمی را به آمریکا و منزوی شدن دونالد ترامپ پس از موضع گیری های متناقض وی در قبال درگیری های شارلوتس ویل در ویرجینا اختصاص داده اند. فیگارو می نویسد که دونالد ترامپ بدون محکوم کردن صریح نژاد پرستان سفید در شارلوتس ویل طوفانی را در امریکا بر انگیخته است. فیگارو می نویسد همانند بسیاری از دفعات گذشته، از زمانی که دونالد ترامپ به مقام ریاست جمهوری آمریکا رسیده است، خود را در درون طوفان عظیمی منزوی یافته است که خود او مقصر اصلی بر پایی آنست.

فیگارو همچنین می نویسد که مدیران شرکت های بزرگ آمریکایی یکی پس از دیگری ترامپ را ترک می کنند. آنان می گویند که ماندن در کنار دونالد ترامپ با ریسک و مخاطره بسیار بالا همراه است.

لیبراسیون در صفحه نخست خود کاریکاتوری از دونالد ترامپ را چاپ کرده که دست یک نژاد پرست سفیدپوست مسلح و همچنین دست یک سیاهپوست با مشت های گره خورده را بالا می برد و می گوید هرآنکه بهتر است، برنده خواهد شد.

لیبراسیون می نویسد که دونالد ترامپ با حق ندادن به طرفداران ضد نژاد پرستی و در همان حال نژاد پرستان سفید، به دمکراسی آمریکا توهین کرد و خطایی تاریخی مرتکب شده است.

لوموند انزوای دونالد ترامپ و شکاف در صفوف مشاوران وی را در تیتیر صفحه اول خود قرار داده است.

لوموند می نویسد که پس از رویدادهای اخیر در شارلوتس ویل، کاخ سفید مبدل به صحنه نبردی بسیار شدید میان جبهه استفان بانون و جبهه آنانی شده که به نیویورکی ها معروف شده اند. این روزنامه می نویسد اظهارات متناقض دونالد ترامپ پس از درام شارلوتس ویل در ایالت ویرجینیا، این شکاف عمیق در کاخ سفید را آشکار ساخته است.

قطر خود را برای تداوم بحران با همساگان عرب خود آماده می کند

روزنامه لوموند در گزارش دیگری به اوضاع قطر و درگیری این سلطان نشین حاشیه خلیج فارس با همسایگان عرب قطر پرداخته است. لوموند می نویسد: به رغم بازکردن مرزها از سوی عربستان سعودی برای حجاج قطری، گفتگوها میان قطر و همسایگان عرب این کشور، همواره در بن بست است و قطر خود را برای یک بحران بلند مدت با همسایگان عرب خود آماده می کند. این روزنامه به خرید نیمار بازیکن معروف برزیلی توسط تیم فوتبال پاری سن ژرمن که در مالکیت قطر است، اشاره می کند و می نویسد که قطر برای این مبارزه طولانی با همسایگان عرب خود از تمامی کارت های خود در عرصه بین المللی و منطقه ایی سود می جوید.

خطراخراج، پناهجویان افغانی در سوئد را تهدید می کند

لوموند گزارش دیگری را به متقاضیان پناهندگی در سوئد اختصاص داده است. لوموند می نویسد که بسیاری از پناهجویان افغان در کشور سوئد که خطر اخراج از این کشور آنان را تهدید می کند ، اقدام به تظاهرات کرده اند.

لوموند می نویسد پس از آنکه سوئد در سال ۲۰۱۵ بیش از ۱۶۰ هزار پناهنده پذیرفته است، اینک، ظرفیت پذیرش پناهندگی این کشور تقریباً اشباع شده است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید