لیبی/سازمان ملل/داعش

بان کی‌مون درباره وخامت اوضاع امنیتی در لیبی هشدار داد

REUTERS/Zohra Bensemra

بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، یکشنبه ۱۶ اسفند/ ۶ مارس، درباره بحران امنیتی در لیبی هشدار داد. او گفت در فقدان یک راه حل سیاسی، شرایط امنیتی در این کشور بیش از پیش به وخامت گرائیده است.

تبلیغ بازرگانی

بان کی مون گفت: «اگربه زودی پیشرفتی در زمینه سیاسی در لیبی حاصل نشود، بحران انسانی در این کشور وخیم‌تر شده و بحران امنیتی این کشور را تهدید خواهد کرد. درچنین شرایطی، گروه دولت اسلامی (داعش) حملات خود را تشدید کرده و مناطق بیشتری از لیبی تحت تسلط و کنترل داعش در خواهد آمد». وی این سخنان را امروز در الجزایر، کشور همسایه لیبی بیان داشت؛ جایی که نمایندگان گروه‌های اصلی سیاسی لیبی تلاش می‌کنند تا به یک راه حل سیاسی درباره اداره امور آینده این کشور دست یابند.

بان کی‌مون گفت: اخبار نگران‌کننده‌ای در مورد عملیات ودرگیری‌ها در لیبی دریافت کرده که برخی از آنها میتوانند مصداق بارز جنایت جنگی باشد.

دبیر کل سازمان ملل متحد، همچنین از کشورهای درگیر در حل بحران لیبی خواست تا همه نفوذ خود را برای آرام کردن اوضاع بحرانی و وخیم در این کشور به کار گیرند.

یادآور میشویم، از هنگام سقوط معمرقذافی دیکتاتور سابق لیبی در سال 2011، هرج و مرج در این کشور گسترش یافته و دو دولت رقیب در این کشور ادعای حکومت دارند. دو دسته‌گی و گسترش گروه‌های متعدد شبه‌نظامی در این کشور، راه را برای گسترش نفوذ گروه دولت اسلامی (داعش) هموار کرده است.

کشورهای غربی که از نفوذ و گسترش داعش در لیبی نگران هستند، برای کمک به بازگشت امنیت به این کشور اعلام آمادگی کرده‌اند؛ آنها خواهان ایجاد یک دولت قانونی واحد و مورد قبول سازمان ملل متحد در کشور لیبی هستند. به رغم تلاش های جهانی، موضوع ایجاد و استقرار یک دولت واحد در لیبی هنوز واقعیت نیافته است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید