دسترسی به محتوای اصلی

با تذکر مسکو ایران اتهام جاسوسی یک شهروند روس را به مشکل ویزا تغییر داد

علی ربیعی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران
علی ربیعی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران ایرنا
متن توسط : ناصر اعتمادی
2 دقیقه

در پی هشدار روسیه ایران قول داد به پروندۀ خانم یولیا یوزیک، تبعۀ روسی که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در ایران دستگیر و زندانی شده بود "به سرعت رسیدگی" کند. با یک چرخش صد و هشتاد درجه ای اکنون جمهوری اسلامی ایران می گوید که اتهام تبعۀ روس نه جاسوسی، بلکه "در حوزه ویزا بوده" است.

تبلیغ بازرگانی

علی ربیعی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران، با اظهار این مطلب امروز دوشنبه پانزدهم مهر گفته است : "پروندۀ مربوط به تخلفات این خانم در زمینه ویزا و سایر تخلفات بوده و به زودی رسیدگی و تعیین تکلیف می شود." علی ربیعی سپس در عباراتی مبهم افزوده است : "اساساً پرونده ایشان پرونده معاونت ضدجاسوسی نبوده است. اینکه ایشان خبرنگار، تاجر یا گردشگر بوده نمی دانم اما تخلفات در این زمینه و در حوزه ویزا بوده و به سرعت رسیدگی می شود."

پنجشنبه گذشته یک خبرنگار روس به نام  لولیا لوزیک در هتل محل اقامت خود در تهران به اتهام جاسوسی برای سرویس های اطلاعاتی اسرائیل دستگیر و زندانی شد. در پی این اقدام وزارت امور خارجۀ روسیه سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو را احضار و خواستار توضیحات لازم دربارۀ این دستگیری و رعایت دقیق حقوق شهروند روس شد.  

اکنون پس از این احضار دولت جمهوری اسلامی ایران از اساس اتهام جاسوسی شهروند روس را تکذیب کرده و می گوید که تخلف وی فقط مربوط به ویزا و "سایر تخلفات" بوده که در هر حال سریعاً به آن رسیدگی و تعیین تکلیف خواهد شد. علی ربیعی نگفته است که "سایر تخلفات" خانم لولیا لوزیک چه بوده و چگونه در کمتر از یک هفته اتهام جاسوسی وی برای اسرائیل به "مشکل ویزا و "سایر تخلفات" تقلیل یافته است. لولیا لوزیک همکار شماری از نشریات روسیه از جمله هفته نامۀ آمریکایی نیوزیوک به زبان روسی بوده است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.