افغانستان/ مجلس

با تعیین معاون دوم، هیأت اداری مجلس نمایندگان افغانستان کامل شد

اعضای مجلس نمایندگان افغانستان، پس از چهار دور رأی‌گیری بی‌نتیجه برای گزینش معاون دوم این نهاد، سرانجام امروز دوشنبه ۲۴ ماه حوت/ اسفند، موفق شدند که "نعمت‌الله غفاری" نماینده مردم ولایت جنوبی هلمند در این نهاد را به عنوان معاون دوم انتخاب نمایند.

تبلیغ بازرگانی

برای احراز معاونت دوم مجلس نمایندگان یا ولسی جرگه‌ای افغانستان، "نعمت‌الله غفاری" و "نذیر احمدزی" نامزد بودند که آقای احمدزی از نامزدی‌اش به نفع نعمت‌الله غفاری کنار رفت و نمایندگان در مورد نامزدی آقای غفاری، رأی‌گیری علنی نمودند. درنتیجه رأی گیری، آقای غفاری با بیشترین رأی معاون دوم مجلس انتخاب گردید.

در جریان رأی‌گیری امروز مجلس نمایندگان، شماری از بانوان عضو این نهاد خواستار حضور یک زن در جمع اعضای هیئت اداری مجلس بودند و می‌خواستند معاون دوم مجلس از میان زنان برگزیده شود که ادامه این بحث در میان نمایندگان، تنش کوتاه مدتی را در مجلس ایجاد نمود.

در عین حال "لالی حمیدزی" نماینده مردم قندهار در مجلس نمایندگان که خود نامزد معاونت اول مجلس بود، در نشست عمومی امروز مجلس نمایندگان مدعی گردید که "ظاهر قدیر" معاون اول مجلس نمایندگان، در نتیجه تقلب در رأی‌گیری انتخاب گردیده است.

عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان، در واکنش به این ادعا گفت که این موضوع از سوی یک هیئت مجلس تحت بررسی قرار دارد.

کارزار هیئت اداری سال ششم دور شانزدهم مجلس نمایندگان افغانستان، پس از یک هفته امروز به پایان رسید و قرار است نمایندگان مردم از این پس به امور پارلمانی بپردازند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید