فرانسه

پس از موفقیت ماکرون احزاب فرانسه برای انتخابات پارلمانی دورخیز می‌کنند

مجلس ملی فرانسه
مجلس ملی فرانسه

احزاب سیاسی فرانسه که پیروزی امانوئل ماکرون را در انتخابات ریاست جمهوری این کشور مسلم می دانند، از هم اکنون انتخابات پارلمانی این کشور را تدارک می بینند که قرار است در ١١ و ١٨ ژوئن آینده برگزار شود. خود امانوئل ماکرون ساعاتی پس از موفقیت اش در دور اول انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد که از هم اکنون در پی تشکیل اکثریت پارلمانی به منظور ایجاد دولت آینده فرانسه است.

تبلیغ بازرگانی

امانوئل ماکرون تاکنون راه را بر هر گونه ائتلاف حزبی بسته است. زیرا، او معتقد است که پس از پیروزی در انتخابات اکثریت پارلمانی را نیز به دست خواهد آورد.

امانوئل ماکرون تاکنون تنها با حزب میانۀ فرانسه به رهبری فرانسوا بایرو رسماً وارد ائتلاف شده و گفته است که ۵٧٧ نامزد در انتخابات پارلمانی آینده معرفی خواهد کرد که نیمی از آنان به گفتۀ وی "اعضای جامعۀ مدنی" هستند.

با این حال، امانوئل ماکرون امیدوار است که برخی از نمایندگان احزاب راست و چپ فرانسه نیز به صفوف او بپیوندند. اگر چه تاکنون حدود ٣٠ نمایندۀ حزب سوسیالیست حمایت خود را از ماکرون اعلام کرده اند، اما، نمایندگان احزاب راست هنوز به فراخوان های مکرر او واکنش نشان نداده اند.

برخی ناظران بعید نمی دانند که در مجلس آینده امانوئل ماکرون با بلوک قدرتمندی از احزاب راست و راست میانه روبرو شود. احزاب راست فرانسه امیدوارند با کسب اکثریت پارلمانی حکومت آیندۀ این کشور را در دست بگیرند.

حزب سوسیالیست نیز امیدوار است که پس از شکست در انتخابات ریاست جمهوری از فروپاشی خود در انتخابات پارلمانی جلوگیری کند. خطر دیگری که حزب سوسیالیست را در مجلس آینده تهدید می کند دوپارگی و انشقاق آن میان طرفداران ماکرون از یک سو و مخالفان وی از سوی دیگر است.

یکی دیگر از ناشناخته های انتخابات پارلمانی آیندۀ فرانسه تعداد نمایندگان جنبش "نافرمان‌ها" به رهبری شخصیت چپ رادیکال "ژان-لوک ملانشون" است. حزب راست افراطی فرانسه موسوم به "جبهۀ ملی" نیز که پیروزی خود را در انتخابات ریاست جمهوری بسیار نامحتمل می داند امیدوار است بتواند از انتخابات پارلمانی آینده نهایت بهره برداری را بکند.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید