دسترسی به محتوای اصلی

با مصوبۀ دولت ده هزار تومان ده تومان شد

حسن روحانی در جلسۀ هیئت دولت
حسن روحانی در جلسۀ هیئت دولت ایرنا

دولت حسن روحانی در نشست امروز خود، چهارشنبه نهم مرداد ماه، لایحۀ پیشنهادی بانک مرکزی را مبنی بر تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان با حذف چهار صفر تصویب کرد.

تبلیغ بازرگانی

دولت در خصوص تصمیم خود تصریح کرده است که هدف از این اقدام «کاهش هزینه چاپ و نشر اسکناس و سکوک و نیز رفع مشکلاتی از قبیل استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات سادۀ روزمره، معضلات شمارش و حمل حجم بالای اسکناس و سکه و خارج شدن مسکوکات از چرخۀ مبادلات اقتصادی کشور» بوده است.

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، ماه ها پیش با تسلیم لایحۀ حذف چهار صفر از پول ملی و تبدیل ریال به تومان گفته بود : "باید هر چه زودتر" تصمیم حذف چهار صفر از پول و تبدیل ریال به تومان به اجرا گذاشته شود. رئیس کل بانک مرکزی سپس تصریح کرده بود که "حذف چهار صفر به این معنا است که به جای ۱٠ هزار تومان گفته شود ۱٠ تومان".

با این حال، رئیس کل بانک مرکزی نگفته بود که چرا تبدیل ریال به تومان نه با حذف یک صفر، بلکه با حذف چهار صفر باید صورت بپذیرد.

در واکنش به تصمیم تبدیل ریال به تومان با حذف چهار صفر نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران،  حسین سلاح ورزی، در گفتگو با ایلنا، خبرگزاری کار ایران، گفته است حذف صفر از پول ملی فایده ای نخواهد داشت اگر با اصلاحات بنیادی در ساختار اقتصادی، پولی و مالی کشور تؤام نباشد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران سپس تصریح کرده است که بدون این اصلاحات حذف صفر از پول ملی "نه فقط اقدامی بیهوده و هزینه زا است، بلکه با این کار ما فقط اسکناس های خود را تغییر می دهیم و نرم افزارهای بانکی را دوباره برنامه نویسی می کنیم."

حسین سلاح ورزی سپس افزوده است که دلخوش کردن به آثار روانی زودگذر این اقدام ولو برای مهار تورم بی فایده است، زیرا، "پس از چند ماه دوباره به شرایط قبل بازخواهیم گشت و حتا امکان دارد شرایط بدتر شود."

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران یادآور شده است که این قبیل اقدام ها مسبوق به سابقه است و "عمدتاً برای کنترل تورم و جلوگیری از سقوط ارزش پول" صورت می گیرد، هر چند معدود هستند کشورهایی که با چنین تصمیم هایی در رسیدن به هدف خود موفق بوده اند.       

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.