خاورمیانه

با وساطت وزیر کشور پاکستان، شیعیان بلوچ حاضر به دفن کشته های خود شدند

REUTERS/Naseer Ahmed

عبدل خلیق هزاره رهبر حزب دموکراتیک هزار و رئیس شیعیان منطقه در سخنان خود از همه آنهائی که در این تظاهرات اعتراضی دیروز شرکت کرده بودند تشکر کرد و در عین حال از مردم خواست که آرامش را حفظ کنند.

تبلیغ بازرگانی

عملیات تدفین بیست و چهار نفر کشته شدگان حمله تروریستی که شب سه شنبه گذشته اتفاق افتاد و خانواده ها در اعتراض به این عملیات تروریستی از تدفین آنها خودداری میکردند، سرانجام با تعهدات وزیر کشور پاکستان- چودری نسار علی - به سرانجام رسید و امروز آنها را در کویته به خاک سپردند. وزیر کشور که همراه با یک هیات از سوی دولت پاکستان به منطقه آمده است به خانواده ها قول داد که علیه تروریست ها اقدام خواهد کرد و آنان را بدست عدالت خواهد سپرد.
دیروز ( پنج شنبه ) شیعیان پاکستان در سراسر کشور تظاهرات متعددی بر پا کردند که بروایت خبرگزاری ها هزاران نفر در آنها شرکت کردند و علیه این اقدامات جنایت کارانه شعار دادند. بزرگترین تظاهرات در این زمینه در شهر کویته مرکز بلوچستان پاکستان انجام گرفت که حادثه خونین سه شنبه در آنجا اتفاق افتاده بود.
عبدل خلیق هزاره رهبر حزب دموکراتیک هزار و رئیس شیعیان منطقه در سخنان خود از همه آنهائی که در این تظاهرات اعتراضی  دیروز شرکت کرده بودند تشکر کرد و در عین حال از مردم خواست که ارامش را حفظ کنند.
چودری نسار وزیر کشور نیز اعلام کرد که حکومت عملیات کشف مسببان این حادثه خونین را اغاز کرده است و تروریست ها باید حساب پس دهند. او اطمینان داد که دولت همه کاری خواهد کرد تا امنیت در این منطقه بر قرار گردد.
سوء قصد تروریستی روز سه شنبه را یک گروه وابسته به طالبان بنام لشگر جهنگوی بعهده گرفته است. این گروه سنی افراطی که شیعیان را کافر ارزیابی می کند از زمان آغاز فعالیتش در سال 1990 تا کنون صدهانفر از شیعیان را بقتل رسانیده است. این گروه علاوه بر القاعده به طالبان پاکستان نیز که در پاکستان قدرت زیادی دارد بسیار نزدیک است.
بقتل رساندن شیعیان توسط افراطیون سنی در پاکستان سابقه ای طولانی دارد. با این حال این شیعه کشی ها هر روز رواج بیشتر ی می یابد. سال 2013 که همین چند هفته پیش به پایان رسید از این نظر، با کشته شدن لااقل 400 نفر از شیعیان، رکورد جدیدی بر جا گذاشت.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید