اسپانیا/داخلی

بحران استقلال کاتالونیا و واکنش دولت مادرید: گفت و گو با حبیب حسینی فرد

نبرد حقوقی و سیاسی درافکارعمومی میان استقلال طلبان "کاتالونیا" و دولت مرکزی مادرید، روزجمعه/ 27 اکتبربه اوج خود رسید.

تبلیغ بازرگانی

به فاصله کوتاهی پس از اعلام استقلال "کاتالونیا" ازسوی پارلمان محلی، سنای اسپانیا درواکنش به این اقدام یک جانیه بند 155 قانون اساسی اسپانیا را نافذ دانسته و خود مختاری منطقه "کاتالونیا" را به حالت تعلیق درآورد.

پارلمان "کاتالونیا" با درنشست دیروز خود با 60 رای موافق، 10 را مخالف و دو رای ممتنع لایحه اعلام استقلال "جمهوری کاتالونیا" را تصویب کرد.

به دنبال اعلام لغو خود مختاری کاتالونیا، برخی منابع خبری از احتمال دستگیری "کارل پوجدمون" خبرداده بودند، اما تا امروزشنبه/ 28 اکتبر/ اقدامی علیه اعضای دولت خود مختارصورت نگرفته است.

انتشارخبراعلام استقلال "کاتالونیا" با واکنش منفی درپایتخت های اروپا مواجه شد.

"دونالد توسک"، رئیس شورای اروپا تاکید کرد که با اعلام استقلال کاتالونیا، هیچ چیزبرای دراروپا تغییرنکرده است.

اما محافل مالی اروپا با نگرانی به ادامه رویارویی دراسپانیا نگاه می کنند.

درکاتالونیا، اعلام استقلال روی سهام بانک های این منطقه روز جمعه اثری منفی داشت.

درباره چگونگی آینده ی روابط بحرانی میان "بارسلون" و"مادرید" و پیامدهای آن برمناطق استقلال طلب دراروپا به گفت وگوی رحمت قاسم بیگلو با حبیب حسیننی فرد، تحلیلگررویداهای بین المللی گوش کنید:

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید