یونان/ اعتصابات

بحران اقتصادی یونان و اعتصاب عمومی

Manifestation contre l'austérité, à Athènes, le 27 novembre 2014.
Manifestation contre l'austérité, à Athènes, le 27 novembre 2014. REUTERS/Alkis Konstantinidis

یونان، امروزپنج شنبه ٦ آذر، در اعتصاب سراسری قرار دارد. وسایل حمل و نقل، سرویس‌های دولتی و بسیاری از بخش‌های دیگر این کشور در اعتراض به اخراج های دستجمعی و تجدید نظر در نظام بازنشستگی، دست به اعتصاب زده‌اند.

تبلیغ بازرگانی

در یونان، امروز به دلیل اعتصاب کارمندان فرودگاه ها، پروازهای داخلی و خارجی متوقف شده، ترافیک ترن‌ها هم به دلیل اعتصاب، متوقف است، در بیمارستان‌ها تنها بخش اورژانس بیماران را میپذیرد و ادرات دولتی به شمول دفترهای مالیات، همه بسته‌اند.

سندیکای کارگری با اقدامات دولت به این دلیل مخالف است که آنرا «اصول گرایانه» میداند و تصمیمات «ترویکا» یعنی کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول را که منتهی به بی بضاعتی مردم و ازدیاد مالیات‌ها تلقی می‌کند و نمیپذیرد.

مسئولین سندیکای یونان در مورد تصمیم‌هایی که نهادهای اروپایی به حکومت یونان تحمیل میکنند گفته‌اند که این تصمیم‌ها بحران انسانی ایجاد میکند و یونان را به قرون وسطی برمیگرداند.

در این حال، نخست وزیر یونان "اوانجلس ونیزلوس"، گفته است احتمال دارد که کمک اتحادیۀ اروپا به این کشور که قرار است در پایان سال جاری متوقف شود، به دلایل تکنیکی ادامه یابد.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید