اروپا

بحران بیکاری و بدهی های یونان محور نشست مذاکرات کشورهای اروپائی

Reuters

نشست رهبران کشورهای اروپائی با تمرکز مذاکرات بر رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال، بعدازظهر امروز دوشنبه در بروکسل آغاز شد.

تبلیغ بازرگانی

این نخستین نشست سران اتحادیه اروپا در سال جاری میلادی است.
رئیس اتحادیه اروپا، هرمن ون رامپی، در آغاز این نشست گفت: هدف از گردهمائی رهبران اروپا، بهبود بخشیدن به زندگی تمامی اعضای این اتحادیه است.
برپایه آخرین گزارشها، نرخ بیکاری در کشورهای اتحادیه اروپا بالغ بر 23 میلیون نفر برآورد شده است. کارشناسان معتقدند در صورت کاهش بیشتر بودجه ی کشورهای اروپائی، این کشورها با افزایش شمار بیکاران موجه خواهند شد.
به رغم امیدواریهای تازه نسبت به نشست امروز رهبران اروپا و تثبیت نسبی ارزش یورو، واحد پول اروپائی، در آستانه این نشست در بازارهای جهانی، پیچیده شدن مذاکرات برسر کاهش بدهی یونان بار دیگر بر نگرانیها افزوده است.
وزیر اقتصاد یونان، در واکنش به پیشنهاد آلمان مبنی بر نظارت این اتحادیه بر مالیات و تصمیم گیری برای نحوه پرداخت ها در این کشور، این پیشنهاد را رد کرد.
وزیر اقتصاد آلمان پیشنهاد کرده بود که یک نماینده از اتحادیه اروپا با برخورداری از حق وتو و نظارت گسترده برتصمیم گیریهای اقتصادی در یونان تعیین شود تا روند بازپرداخت بدهی های این کشور تضمین شود.
نشست رهبران اروپائی در حالی در بروکسل برگزار می شود که بخشهائی از این شهر امروز بدلیل اعتصاب عمومی به حالت فلج درآمد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید