ایران

بحران حکومت اسلامی و طرح مطالبات ملی در ایران

شیرین عبادی، برندۀ جایزۀ نوبل صلح
شیرین عبادی، برندۀ جایزۀ نوبل صلح DR

از نظر یوسف عزیزی بنی طرف راه حل استراتژیک رفع ستم و تبعیض علیه عرب ها و دیگر اقوام ایران، اعطای خودمختاری به آنان در چارچوب یک حکومت فدرآل است.

تبلیغ بازرگانی

شیرین عبادی، برندۀ جایزۀ نوبل صلح با ارسال نامه ای به رییس شورای حقوق بشر سازمان ملل نسبت به سرکوب خونین تظاهرات مسالمت آمیز ایرانیان عرب اهواز ابراز نگرانی شدید کرده که بر اساس آخرین گزارش ها به کشته شدن پانزده تن و زخمی شدن دست کم بیست تن از تظاهرکنندگان در پانزدهم مارس گذشته منجر شده است. بر اساس بیانیه ای که "کانون مبارزه با نژادپرستی و عرب ستیزی در ایران" منتشر کرده، هدف ایرانیان عرب اهواز از برپایی تظاهرات هفتۀ پیش، اعتراض به ستم و تبعیض دیرینه ای است که طی سالیان علیه آنان روا می شود و با روی کار آمدن حکومت

یوسف عزیزی بنی طُرف

اسلامی در ایران ابعاد بی سابقه ای یافته است.
یوسف عزیری بنی طُرف دبیر "کانون مبارزه با نژادپرستی و عرب ستیزی در ایران" در گفتگو با رادیو بین المللی فرانسه از جمله گفته است که راه حل استراتژیک رفع ستم و تبعیض علیه عرب های ایران، اعطای خودمختاری به آنان در چارچوب یک حکومت فدرآل است. او از مخالفان حکومت اسلامی و رهبران جنبش سبز خواسته است که با پشتیبانی از حقوق اقوام و ملیت ها در ایران از جمله عرب های خوزستان زمینۀ ایجاد یک جنبش وسیع دموکراسی خواهی علیه استبداد مذهبی در ایران را فراهم سازند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید