چشم‌انداز روز - افغانستان/ سیاست

زورآزمائی میان مجلس نمایندگان افغانستان و دولت بیشتر سیاسی است تا حقوقی - گفتگو با استاد مسعود

سید مسعود، استاد دانشگاه در کابل
سید مسعود، استاد دانشگاه در کابل

مجلس نمایندگان افغانستان، در روزهای اخیر ٧ تن از وزرای این کشور را سلب صلاحیت کرد و به ۶ وزیر دیگر مجدداً رأی اعتماد داد.

تبلیغ بازرگانی

زور آزمایی میان مجلس نمایندگان افغانستان و حکومت این کشور ادامه دارد؛ این در حالیست که حکومت افغانستان با یک توافق به وجود آمده است و پایه های ضعیف دارد. در بررسی این مسایل گفتگویی دارم با آقای سید مسعود، استاد دانشگاه در کابل.

استاد مسعود می گوید که بی نظمی سیاسی که در دولت افغانستان وجود دارد، سرانجام به پارلمان رسید و داد و فریاد پارلمان افغانستان نشان می‌دهد که یک نوع دوگانگی در داخل دولت بوجود آمده است. پارلمان البته از نظر قانونی حق دارد دست به این نوع استیضاح بزند، ولی مشکل در این است که این طرز عمل بیشتر سیاسی است تا تکنیکی. انتقاداتی را که در مورد مصرف نشدن بودجه مطرح می کنند ناموجه است، چون مؤثریت کار مهمتر از مقدار پول مصرف شده است.

آقای استاد مسعود تصریح می کند که در حقیقت، در داخل پارلمان ٣ نوع نماینده وجود دارد: اول کسانی که انتقاد تکنیکی دارند و صرفاً عدم مصرف بودجه برای آنان مهم است؛ دوم، کسانی که برخورد مافیایی دارند و این اعمال را برای فشار آوردن بالای حکومت انجام میدهند تا حکومت را مجبور به پذیرفتن درخواست‌های خود بکنند؛ و بالاخره سوم، کسانی هستند که از نظر سیاسی مشکل دارند و می‌خواهند با این فشارها، نظرات سیاسی خود را به پیش ببرند.

گفتگو با استاد مسعود، استاد دانشگاه کابل را در فایل صوتی گوش کنید.

گفتگو با استاد مسعود

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید