ارو پا

بحران "یورو" و راه های مقابله با آن

©Reuters

ژک اتالی(Jacques Attali)، اقتصاد دان فرانسوی به نوبۀ خود پیش یینی کرد که اگر فرانسه و آلمان هر چه زودتر در مورد ضرورت تشکیل یک "وزارت دارائی اروپا" و یک "خزانه داری اروپا" به توافق و تفاهم نرسند، یورو طی ده سال بکلی از صحنه ناپدید خواهد شد.

تبلیغ بازرگانی

کاهش شدید ارزش برابری یورو( واحد پول شانزده کشور از بیست وهفت کشور عضو اتحادیۀ اروپا) در پی بروز بحران اقتصادی یونان و هراس از سرایت آن به دیگر کشورهای عضو منطقۀ یورو، به بروز نگرانی های نسبتاً عمیقی در میان بلندپایگان سیاسی و اقتصادی اروپا و حتا آمریکا منجر شده است.

دومینیک استراوس کان(Dominique Strauss- Kahn)، مدیر کل فرانسوی صندوق بین المللی پول، در مصاحبه ای با نشریۀ المانی "فرانکفورتر آلگماینه زایتونگ" تأکید کرد که اروپا نیازمند هماهنگی بهتر و بیشتر در سیاست های اقتصادی خویش است و این اندیشه که می توان دارای یک واحد پول برای چند کشور بود ولی هر کشور در عین حال بتواند به دلخواه خود عمل کند اندیشۀ نادرستی است. "دومینیک استراوس کان" افزود کشورهای منطقۀ یورو به ابزاری برای منسجم کردن سیاست های اقتصادی خویش نیازمندند و این ابزار را فرانسویان می توانند "حسن ادارۀ اقتصادی " بنامند و آلمان ها " پیمان ثبات". مدیر کل بانک جهانی گفت مهم داشتن این ابزار برای ایجاد انسجام و پیوستگی است و نه نام آن.

همزمان با این هشدار "دومینیک استراوس کان"، ژک اتالی(Jacques Attali)، اقتصاد دان فرانسوی نیز به نوبۀ خود پیش یینی کرد که اگر فرانسه و آلمان هر چه زودتر در مورد ضرورت تشکیل یک "وزارت دارائی اروپا" و یک "خزانه داری اروپا" به توافق و تفاهم نرسند، یورو طی ده سال بکلی از صحنه ناپدید خواهد شد. ژک اتالی که ریاست "کمیسیون ارتقاء رشد اقتصادی فرانسه" را بر عهده دارد افزود باید میان بودجه های کشورهای مختلف نوعی "انسجام بودجه ای" وجود داشته باشد. این اقتصاد دان فرانسوی آن چه که در حال حاضر در این عرصه جریان دارد یک هرج ومرج خواند و از اعمال نوعی کنترل از سوی اتحادیۀ اروپا بر بودجۀ کشورهای عضو دفاع کرد و گفت داشتن یک پول واحد و در عین حال پیگیری سیاست های اقتصادی جداگانه کاری بیهوده و عبث است.

برغم این ابراز نگرانی ها و اخطار و هشدار دادن ها، ژان کلود ژونکر، رئیس "گروه یورو" امروز (پنجشنبه) در توکیو در عین ابراز نگرانی از کاهش ارزش برابری یورو گفت فکر نمی کند این امر نیازمند مداخله و اقدامی فوری از جانب نهادهای اتحادیۀ اروپا باشد.

دلیل اصلی این کاهش شدید تنها بحران یونان است یا دلائل دیگری نیز دارد که عنوان نمی شود؟

پیشنهاد "ژک اتالی" مبنی بر تشکیل "وزارت دارائی اروپا" و "خزانه داری اروپا" امکان پذیر است ؟ این پیشنهاد در صورت تحقق کارساز و مشکل گشاست؟

کشورهائی چند از اعضای اتحادیۀ اروپا ازجمله انگلیس، سویس وشماری از کشورهای اسکاندیناوی به منطقۀ یورو نپیوسته اند. پیوستن احتمالی آنان به حل بحران کمک خواهد کرد؟
 

بحران یورو

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید