ایران / ایالات متحده

برجام و پیروزی ترامپ

سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در کشور سوئد
سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در کشور سوئد Rfi فارسی

با پیروزی دونالد ترامپ در ایالات متحده، صحبت از بازنگری قرارداد های بین المللی این کشور است. قرارداد کشورهای غربی با ایران، که زیر نام «برجام» امضاء شد، هم یکی از این موارد است.

تبلیغ بازرگانی

برجام چه نوع قراردادی بود ؟ آیا معائده بود، یا پیمان بود ؟ این قرارداد چه تعریفی دارد و در صورتیکه ایالات متحده بخواهد در آن تجدید نظر صورت بگیرد، این تجدید نظر چه شرایطی دارد ؟ در بررسی این مسئله، گفتگویی دارم با دکتر سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه ستوکهولم.

آقای محمودی میگوید که برجام یک موافقت نامۀ حقوقی لازم الاجرای بین المللی، به مفهوم معمول کلمه نیست. بلکه یک موافقتنامۀ سیاسی است، که از طرف شورای امنیت سازمان ملل هم مورد تایید قرار گرفته است. در داخل این قرارداد شرایطی پیش بینی شده اند که امکان «سوء استفاده» از آن را حفظ کرده است. اگر یکی از هشت کشوری که این قرارداد را امضاء کردند و یا هم اتحادیۀ اروپا، ادعا کند که یکی دیگر از طرفین قرارداد به وظایفش عمل نکرده است، یا اینکه موردی را نقض کرده است، در این صورت آن طرف میتواند این مسئله را در یک کمیسیون مشترک مطرح کند و این کمیسیون آن را پی گیری میکند و در صورت لزوم، مسئله را به شورای امنیت محول میکند.

در قرارداد میان ایران و کشورهای غربی، همچنان پیش بینی شده است که در این صورت شورای امنیت میتواند یک قطعنامۀ جدید را پیشنهاد کند. ولی در این قطعنامۀ جدید هم، تحریم های که از ایران برداشته شده اند، برداشته میمانند. البته امریکا میتواند این پیشنهاد را وتو کند و همۀ تحریم ها را دوباره بالای ایران اجرا کند.

در ادامه آقای محمودی از احتمالات مختلف در آیندۀ این قرارداد صحبت میکند و احتمالات آینده را با طرز برخورد جورج بوش در جنگ عراق مقایسه میکند. او میگوید که ایالات متحده میتواند به سادگی بهانه ای پیدا کند و همۀ این مسایل را دوباره مورد بحث و تجدید نظر قرار بدهد.

گفتگو با سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه ستهوکولم .

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید