چشم انداز روز - آلمان / مهاجران

برخورد "نیابتی" آلمان با مسئلۀ پناهجویان - گفتگو با احمد پوری

احمد پوری، مسئول سازمان "پرایم"
احمد پوری، مسئول سازمان "پرایم"

آلمان روی طرحی کار میکند که بر اساس آن، برای پذیرایی از پناهجویان، در کشورهای جنوب مدیترانه، اردوگاه ایجاد میشود.

تبلیغ بازرگانی

وزیر داخلۀ آلمان، در یک گفتگو با روزنامۀ "ولت ام زونتگ" از طرز برخورد کشور استرالیا صحبت کرده و گفته است که این کشور قبل از رسیدگی به پناهجویان، آنان را در جزیرۀ "ناورو" نگهداری میکند. بعد از بررسی هر مورد و بعد از تصمیم گیری، آنهائی که قبول میشوند حق ورود به استرالیا را پیدا میکنند. او اضافه میکند که آلمان هم روی طرحی مشابه کار میکند، ولی این طرز برخورد در خود استرالیا هم مورد انتقاد قرار دارد.

در بررسی این موضوع، گفتگویی دارم با احمد پوری، مسئول سازمان "پرایم" و یکی از متخصصین مسایل مربوط به مهاجرین.

آقای احمد پوری میگوید که آلمان مانند جنگ‌های نیابتی، میخواهد مسئلۀ پناهجویان و مهاجران را هم به شکل نیابتی حل کند. یعنی آنان را در کشورهای خارجی نگهداری کند. ولی این کار به نفع مهاجران نیست. او اضافه میکند که در اردوگاه‌های یونان در حال حاضر اوضاع زندگی مهاجران بسیار خراب است و حقوق انسانی آنان پایمال میشود.

آقای پوری همچنین میگوید که در اروپا، تنها آلمان و سوئد حاضر شدند در را به روی پناهجویان باز کنند؛ در این کار کشورهای دیگر اروپایی با آنان همکاری نکردند. از سوی دیگر، پول‌های فراوانی در این کشورها موجود است که در صورت لزوم میتوانند از آن برای پناهجویان استفاده کنند.

در نهایت آقای احمد پوری اضافه میکند که برای کاهش دادن به بدبینی که در میان مردم کشورهای اروپایی وجود دارد، مسئولین این کشورها میتوانند در برابر تبلیغات منفی که صورت میگیرد دست به تبلیغات مثبت بزنند؛ در این زمینه آقای پوری از افرادی که در دانشگاه‌ها به مقام‌های بالا رسیده‌اند یاد میکند که در میان آنان، خارجی‌هایی که در گذشته مهاجر یا پناهجو بوده‌اند بسیار است.

مشروح گفتگو با احمد پوری، مسئول سازمان "پرایم" را در فایل صوتی گوش کنید.

گفتگو با احمد پوری

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید