ایران / هسته ای

بررسی توافق یا عدم توافق میان ایران و غرب در پروندۀ اتمی

ISNA

از یک سو صحبت از پیشرفت های مذاکرات اتمی میان ایران و کشورهای پنج، به علاوۀ یک است، و از سوی دیگر، سردار سید مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح گفته است که پیشرفت در این ساحه، میتواند منافع پاسداران را به خطر بیاندازد.

تبلیغ بازرگانی

توافقاتیکه چندی قبل در ژنو، میان مذاکره کنندگان ایرانی و کشورهای پنج به علاوۀ یک صورت گرفت، هم در ایران و هم در غرب، مدافعان و مخالفان خود را دارند. در بررسی این که، چه کسانی از این پیشرفت ها پشتیبانی میکنند، و چه کسانی با آن مخالفت دارند، گفتگویی داریم با آقای ابوالحسن بنی صدر، رئیس جمهور سابق ایران.

آقای بنی صدر از زبان هاشمی رفسنجانی، میگوید که این موقعیتی که در آن این مذاکرات صورت میگیرد، موقعیت تسلیم یا جنگ است. در داخل رژیم ایران، یک گرایش میگوید که جنگ بسیار خطرناک است و باید از آن پرهیز کرد، و باید کاری کرد که محاصرۀ اقتصادی هم از بین برود. این ها، همان هایی استند که فعلاٌ مذاکره میکنند. آنان همچنان میگویند که در باب نحوۀ اجرای توافق ژنو، بعد از بیست و سه ساعت گفتگو، به توافق رسیده اند.

یک گرایش دیگر در رژیم ایران، که آقای جزائری هم از آن گرایش است، میگوید که ترس از جنگ نابجاست و بر فرض اینکه جنگی هم بشود، باخت بیشتری نسبت به تحریم های فعلی نخواهیم داشت. بنا بر این، نباید رفت به پای تسلیم.

آقای خامنه ای هم، که خود اسباب تسلیم را فراهم کرده است، چونکه خود او، در زمان حکومت آقای احمدی نژاد، نمایندۀ خود را به امریکا فرستاد تا با آنان مذاکره کند، در میان این دو گرایش قرار دارد.

از آقای بنی صدر میپرسم که آیا میشود گفت که ایران در حال گذار از یک حالت به حالت دیگر است و روشنایی پایان تونل را میشود دید؟ آقای بنی صدر میگوید که تونل همین تسلیم است و آنچه مانده است، این است که ایران شرایط کشور های پنج به علاوۀ یک را قبول کند. در این مورد آقای روحانی به نمایندگان مجلس گفته است که در دو سه ماه آینده، این توافق انجام میگیرد. یعنی از دید گرایش روحانی، توافق در چشم انداز قرار دارد.

گرایش مخالف، همانند محافظه کاران جدید در امریکا، و مثل اسرائیل، تمام کوشش شان در این است که این توافق عملی نشود، ولی توانایی این را ندارند که مانع این کار شوند.

از آقای بنی صدر میپرسم که آیا به این ترتیب میشود گفت که دوران، دوران معتدلان است؟ او با تردید در مورد اصطلاح «معتدلان»، توضیح میدهد که در امریکا دو نظر است. یکی کسانیکه میگویند رژیم ایران نیمه جان شده است و باید کاملاً جانش را گرفت و راحت شد. این ها، همان محافظه کاران جدید و لابی های اسرائیل استند. یک جناح دیگر، به این فکر است که سیاست و منافع ایالات متحده در منطقه ایجاب نمیکند که آنان جان ایران را بگیرند. بلکه بهتر است ایران و کشور های منطقه، در «تعادل ضعف ها» نگهداشته شوند.

هیچکدام این گرایش، به گفتۀ آقای بنی صدر، به نفع ایران نیست. چون اگر هم توافق صورت بگیرد، و ایران تسلیم شود، این به این معنی خواهد بود که ایران برای مدت طولانی، تحت کنترل کشور های غربی قرار خواهد گرفت. هم کنترل اقتصادی و هم کنترل سیاسی. در این زمان، شبح جنگ پا بر جا میماند.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید