بررسی روزنامه های فرانسه

هفتاد و پنج میلیون ایرانی ، علیرغم حکومت، جشن نوروز را با اشتیاق برگزار می کنند

@fotolia

گزارشگر اومانیته یاد آوری می کند که رژیم جمهوری اسلامی همه کاری کرد که نوروز- این جشن غیر اسلامی را- که یادگار دین زردشت است از قلم بیاندازد ، اما موفق نشد

تبلیغ بازرگانی

تیتر بزرگ و عکس های صفحات اول تمام نشریات فرانسوی  امروز به حادثه تروریستی قتل هفت شهروند این کشور توسط یک ناشناس مسلح  اختصاص دارد.

علاوه بر این موضوع ، اومانیته امروز گزارشی دارد درباره جشن های نوروزی در ایران و فرستاده ویژه این نشریه در این گزارش توضیح می دهد که در ایران علیرغم بحران اقتصادی ناشی از تحریم های بین المللی، که با تحریم  اروپا علیه خرید نفت ایران تشدید شده است، هفتاد و پنج میلیون ایرانی دیروز به استقبال نوروز رفتند و با اشتیاق به سنت های نوروزی خود متوسل شدند. گزارشگر اومانیته  یاد آوری می کند که رژیم جمهوری اسلامی همه کاری کرد که نوروز- این جشن غیر اسلامی را- که یادگار دین زردشت است از قلم بیاندازد ، اما موفق نشد.

گزارشگر اومانیته  سپس به تورم بیست تا سی درصدی در کشوراشاره می کند و سپس حادثه پر سر و صدای سقوط سرگیجه آور ارزش ریال  در مقابل ارزهای خارجی را مورد تاکید قرار داده  و نتیجه میگیرد که این حوادث گرانی سرسام آوری بهمراه آورده است

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید