افغانستان

بررسی سفر وزیر دفاع آمریکا به افغانستان

روبرت گیتس، وزیر دفاع ایالات متحدۀ امریکا
روبرت گیتس، وزیر دفاع ایالات متحدۀ امریکا Reuters

روبرت گیتس، وزیر دفاع ایالات متحدۀ امریکا، امروز بطور پیش بینی نشده، وارد افغانستان شد. علاوه بر استرداد مسئولیت امنیت به نیروهای افغان، احتمال دارد طی این سفر، روبرت گیتس در مورد شیوه های عملیات، با مسئولین ناتو صحبت کند.

تبلیغ بازرگانی

این سفر غیر مترقبه، یک روز بعد از اعتراض حامد کرزی به حملۀ ناتو در کنر صورت میگیرد، که باعث قتل تعدادی از مردم بیگناه ملکی، بشمول زنان و اطفال شده بود. برای بررسی این موضوع، گفتگویی داریم با فهیم دشتی، مسئول هفته نامۀ کابل.

در مورد غیر مترقبه بودن این سفر آقای فهیم دشتی ابراز تاسف میکند و میگوید که جون این مملکت از خود مسئولین سیاسی دراد، سفر ها باید بصورت رسمی و پیسش بینی شده صورت بگیرد، ولی در عین حال به گفتۀ آقای دشتی، عدم امنیت میتواند مخفی نگداشتن این سفر ها را توجیه کند. ولی در مورد اصل موضوع که کشتار مردم غیر نظامی است، آقای دشتی بازهم با ابراز تاسف از اینکه این موضوع طی این سالهای طولانی همیشه اتفاق افتاده است، ابراز آرزو مندی میکند که تا آخر معامله مسایل به این منوال نباشد. در مورد انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان، آقای دشتی میگوید که تا حال، نمیتوان روی امکانات و ظرفیت های نیروهای داخلی مطمئن بود، و در هر صورت بالاخره این نیروها مسئولیت ها را بعهده خواهند گرفت و آنزمان خواهیم دید که آیا قادر به تضمین امنیت استند یا خیر.

گفتگو با فهیم دشتی

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید