بین المللی

برقرای مجدد نظم در تایلند

نخست وزیر تایلند
نخست وزیر تایلند REUTERS/Stringer

چهل وهشت ساعت پس از یورش ارتش و پراکنده شدن مخالفان دولت تایلند، مخالفانی که محله هائی از بانکوک، پایتخت این کشور، را به تصرف خود درآورده بودند، نخست وزیر تایلند امروز (جمعه) گفت "نظم" درمملکت برقرار شده است ولی چالش های مهمی در پیش روست.

تبلیغ بازرگانی

پیش از هرچیز باید یادآوری کنیم که رویاروئی مخالفان دولت تایلند با نیروهای دولتی ازاوائل ماه آوریل گذشته تا سرکوب کامل اعتراض ازسوی ارتش، از خود ٨٦کشته و ١٩٠٠ زخمی برجای گذاشته است.

"ابهیسیت وجاجیوا" (Abhisit Vejjajiva)، نخست وزیرتایلند، ضمن اعلام خبربرقراری مجدد نظم درپایتخت و دیگرنقاط کشور اطمینان داد که برای غلبه برچالش ها و دشواری هائی که مملکت با آن رو به روست به شدت تلاش خواهد کرد.

خبرگزاری فرانسه پس از نقل سخنان نخست وزیر تایلند در مورد بازگشت اوضاع به حال عادی به نقل از سخنگوی او اضافه می کند که این عادی شدن مجدد اوضاع به ویژه درمرکز شهر بانکوک چشمگیر و محسوس است. بر اساس این گزارش در دومین شب از برقراری مقررات منع عبورومرور، هیچ موردی ازخشونت دربانکوک مشاهده نشده است.

با وجود این خبرگزاری فرانسه درگزارش دیگری می نویسد مخالفان دولت که به "پیراهن سرخ" ها معروف شده اند در مناطق روستائی دست از مقاومت و مخالفت برنداشته اند.

نخست وزیر تایلند امروز باردیگرازاپوزیسیون طرفدار "تاکسین شیناواترا"، نخست وزیرپیشین این کشور، خواست به سرمیزمذاکره با دولت برگردد.

"تاکسین شیناواترا" که از سال ٢٠٠١ تا ٢٠٠٦عهده دار مقام نخست وزیری بود در آن سال با یک کودتای نظامی از کار برکنار شد و در حال حاضر درخارج ازکشوربه سر می برد.

در این میان جامعۀ کشورهای آسیای جنوب شرقی ( آسئان –ASEAN) امروز با صدور بیانیه ای اعلام کرد که "صلح و ثبات " تایلند برای آیندۀ این سازمان منطقه ای از اهمیتی حیاتی برخوردار است. در بخش دیگری از این بیانیه تأکید شده است که تحقق اهداف تعیین شده برای "آسئان" در پنج سال پیش رو مستلزم صلح و ثبات در تایلند است.

در این سازمان که در سال ١٩٦٧به وجود آمده است تایلند، مالزی، سنگاپور،اندونزی، فیلیپین، برونئی، ویتنام، لائوس،برمه (میانمار) و کامبوج عضویت دارند. خبرگزاری فرانسه درپایان گزارش خود در مورد بیانیل امروز "آسئان" یادآوری می کند که اصولاًًًًًً این سازمان بر مبنای اصل عدم مداخله در امورکشورهای عضوعمل می کند و از این رو از نظر این خبرگزاری بیانیۀ امروز تا حدودی از عرف معمول آن خارج است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید