ایران

برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر: به پيگرد و آزار محمد ملکی پايان دهيد

روز دوشنبه سوم بهمن ماه، برگه احضاريه ای از طرف دادستان عمومی انقلاب تهران، به دکتر محمد ملکی، اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب، جهت اجرای حکم زندان ابلاغ شد.

تبلیغ بازرگانی

در پی آن برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه مشترک «فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشرو سازمان
جهانی مبارزه با شکنجه" است، با انتشار تماس های شماری از شخصیت های ایران، از همه خواستند به دولتمردان ايران نامه بنويسند و از آنها بخواهند به هر گونه آزار و اذيت، از جمله در سطح قضايی، عليه دکتر محمد ملکی و نيز تمام مدافعان حقوق بشر در ايران پايان دهند و تحت هر شرايطی، سلامت روحی و جسمانی دکتر محمد ملکی و نيز تمام مدافعان حقوق بشر و خانواده هايشان را در ايران تضمين کنند.
از قدسی میر معز، همسر محمد ملکی پرسیدم این اذیت و آزار به چه شکل انجام می گیرد و وضعیت جسمانی شوهرش چگونه است ؟
قدسی میر معز پس از برشمردن رویداد های گذشته ومی گوید او بار دیگر در روز شنبه آینده به بخش اجرای احکام دادسرای شهید مقدس زندان اوین احضار شده است.
دکترمحمد ملکی به دلیل اعتراض شديد به بسته شدن دانشگاه ها از تير 1360 تا مرداد 1365 به مدت پنج سال در زندان به سر برد. او دوباره در اسفند 1379 دستگير شد و بدون محاکمه بيش از شش ماه در بازداشت انفرادی ماند.
دکتر محمد ملکی برای سومین بار در مرداد 1388 به خاطر تحريم انتخابات رياست جمهوری و اعتراض به خشونت های پس از انتخابات دستگير شد و به اتهام ارتباط با گروه های مخالف بيش از شش ماه در زندان اوين ماند و در اسفند 1388 با وثيقه آزاد شد.
دکتر ملکی در شهريور 1390، گزارش کوتاهی به گزارشگر ويژه سازمان ملل برای ايران در باره شکنجه هايی که در زندان های دوران مختلف ديده است نوشت و در پی آن مورد بازجويی قرار گرفت و از سفر به بیرون از کشور منع شد.
www.fidh.org/Stop-harassing-Dr-Mohammad-Maleki
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید