برنامۀ بازی‌های جام فوتبال ملت‌های اروپا

جام فوتبال ملت های اروپا ٢٠١٦ "یورو٢٠١٦" از روز جمعه ١٠ ژوئن تا روز یکشنبه ١٠ ژوئیه در ده شهر فرانسه برگزار می‌شود. کوشش ما در این مجموعه براین است که اطلاعات اساسی لازم در بارۀ این مسابقات را در اختیار کاربران این پایگاۀ خبری قرار دهیم.در زیر برنامۀ بازی‌ها را مشاهده می‌کنید (ساعات ذکر شده به وقت پاریس است):

DR
تبلیغ بازرگانی

جمعه ١٠ ژوئن
فرانسه – رومانی در ساعت ٢١ (گروه A، در شهر سَن دُنی)

شنبه ١١ ژوئن
آلبانی – سوئیس در ساعت ١٥ (گروه A، در شهر لانس)
ولز – اسلوواکی در ساعت ١٨ (گروه B، در شهر بُردو)
انگلستان – روسیه در ساعت ٢١ (گروه B، در شهر مارسی)

یکشنبه ١٢ ژوئن
ترکیه – کروآسی در ساعت ١٥ (گروه D، در شهر پاریس)
لهستان – ایرلند شمالی در ساعت ١٨ (گروه C، در شهر نیس)
آلمان – اوکرائین در ساعت ٢١ (گروه C، در شهر لیل)

دوشنبه ١٣ ژوئن
اسپانیا – جمهوری چک در ساعت ١٥ (گروه D، در شهر تولوز)
جمهوری ایرلند – سوئد در ساعت ١٨ (گروه E، در شهر سَن دُنی)
بلژیک – ایتالیا در ساعت ٢١ (گروه E، در شهر لیون)

سه شنبه ١٤ ژوئن
اتریش – مجارستان در ساعت ١٨ (گروه F، در شهر بُردو)
پرتقال – ایسلند در ساعت ٢١ (گروه F، در شهر سن-اتیِن)

چهارشنبه ١٥ ژوئن
روسیه – اسلوواکی در ساعت ١٥ (گروه B، در شهر لیل)
رومانی– سوئیس در ساعت ١٨ (گروه A، در شهر پاریس)
فرانسه – آلبانی در ساعت ٢١ (گروه A، در شهر مارسی)

پنجشنبه ١٦ ژوئن
انگلستان – ولز در ساعت ١٥ (گروه B، در شهر لانس)
اوکرائین– ایرلند شمالی در ساعت ١٨ (گروه C، در شهر لیون)
آلمان – لهستان در ساعت ٢١ (گروه C، در شهر سَن دُنی)

جمعه ١٧ ژوئن
ایتالیا – سوئد در ساعت ١٥ (گروه E، در شهر تولوز)
جمهوری چک – کروآسی در ساعت ١٨ (گروه F، در شهر سَن اِتیِن)
اسپانیا – ترکیه در ساعت ٢١ (گروه D، در شهر نیس)

شنبه ١٨ ژوئن
بلژیک – جمهوری ایرلند در ساعت ١٥ (گروه E، در شهر بُردو)
ایسلند – مجارستان در ساعت ١٨ (گروه F، در شهر مارسی)
پرتقال – اتریش در ساعت ٢١ (گروه F، در شهر پاریس)

یکشنبه ١٩ ژوئن
سوئیس – فرانسه در ساعت ٢١ (گروه  A در شهر لیل)
رومانی – آلبانی در ساعت ٢١ (گروه A، در شهر لیون)

دوشنبه ٢٠ ژوئن
اسلوواکی – انگلستان در ساعت ٢١ (گروه B، در شهر تولوز)
روسیه – ولز در ساعت ٢١ (گروه B، در شهر سَن اِتیِن)

سه شنبه ٢١ ژوئن
ایرلند شمالی– آلمان در ساعت ١٨ (گروه C، در شهر مارسی)
اوکرائین – لهستان در ساعت ١٨ (گروه C، در شهر پاریس)
کروآسی – اسپانیا در ساعت ٢١ (گروه D، در شهر بُردو)
جمهوری چک – ترکیه در ساعت ٢١ (گروه D، در شهر لانس)

چهارشنبه ٢٢ ژوئن
مجارستان– پرتقال در ساعت ١٨ (گروه F، در شهر سَن دُنی)
ایسلند – اتریش در ساعت ١٨ (گروه F، در شهر لیون)
سوئد – بلژیک در ساعت ٢١ (گروه E، در شهر لیل)
ایتالیا – جمهوری ایرلند در ساعت ٢١ (گروه E، در شهر نیس)

شنبه ٢٥، یکشنبه ٢٦ و دوشنبه ٢٧ ژوئن
مسابقات یک هشتم نهائی که تیم های شرکت کننده در آن در بازیهای مرحلۀ گروهی برگزیده می شوند.

پنجشنبه ٣٠ ژوئن ،جمعه اول، شنبه ٢ و یکشنبه ٣ ژوئیه
مسابقات یک چهارم نهائی که تیم های شرکت کننده در آن در بازیهای مرحلۀ یک هشتم نهائی برگزیده می شوند.

چهارشنبه ٦ و پنجشنبه ٧ ژوئیه
مسابقات نیمه نهائی که چهار تیم شرکت کننده در آن در بازیهای مرحلۀ یک چهارم نهائی برگزیده می شوند.

یکشنبه ١٠ ژوئیه
بازی فینال میان دو تیم برگزیده که در استادیوم ورزشی شهر سَن دُنی در شمال پاریس برگزار می شود.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید