فرانسه/ ادبیات

برندۀ جایزۀ "گنکور" اعلام شد

Lydie Salvayre    برنده Goncourt مهمترین جایزه ادبی فرانسه
Lydie Salvayre برنده Goncourt مهمترین جایزه ادبی فرانسه REUTERS/Gonzalo Fuentes

جایزۀ "گنکور"* که مهمترین جایزۀ ادبی فرانسه است، دیروز به "لیدی سالویر"، برای رمانی که زیر عنوان "گریه نکن" نوشته است داده شد.

تبلیغ بازرگانی

"لیدی سالویر"*، متولد سال 1948، دختر یکی از جمهوریخواهان اسپانیا است. او در دور پنجم رأی دهی با شش رأی موافق در حالی برنده شد که رقیب او "کامل داوود"- نویسندۀ الجزایری تبار، چهار رأی موافق آورده بود.

"گنکور"*، همان جایزه ای است که در سال 2008، به "عتیق رحیمی"- نویسندۀ افغان تبار، برای داستان "سنگ صبور" داده شد.

جمهوری خواهان اسپانیا که در دهه‌های قرن گذشته درخشش خاصی داشتند از تاریخ و مبارزات ترقی خواهانۀ مردم این کشور نمایندگی میکنند. در این اثر، صحبت از شخصیت های جمهوری خواه و شاه طلب است و همچنان از سال‌های سخت قبل از جنگ جهانی دوم که این کشور سپری کرد.

اگرچه خود جایزۀ "گنکور" دربرگیرندۀ پول زیادی برای نویسنده نیست، ولی پرستیژ آن بسیار بالا است و بصورت فوری باعث فروش بسیار زیاد کتاب و منفعت نویسنده و ناشر کتاب میشود، تا جایی که در گذشته در مورد اینکه اکثراً کتاب های که توسط سای و گراسه، نشر میشوند برندۀ این جایزه میشوند، یک نوع بدبینی وجود داشت.

Goncourt *

Lydie Salvayre *

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید