فرانسه/ ادبیات

برندۀ جایزۀ "گنکور" اعلام شد

جایزۀ "گنکور"* که مهمترین جایزۀ ادبی فرانسه است، دیروز به "لیدی سالویر"، برای رمانی که زیر عنوان "گریه نکن" نوشته است داده شد.

Lydie Salvayre    برنده Goncourt مهمترین جایزه ادبی فرانسه
Lydie Salvayre برنده Goncourt مهمترین جایزه ادبی فرانسه REUTERS/Gonzalo Fuentes
تبلیغ بازرگانی

"لیدی سالویر"*، متولد سال 1948، دختر یکی از جمهوریخواهان اسپانیا است. او در دور پنجم رأی دهی با شش رأی موافق در حالی برنده شد که رقیب او "کامل داوود"- نویسندۀ الجزایری تبار، چهار رأی موافق آورده بود.

"گنکور"*، همان جایزه ای است که در سال 2008، به "عتیق رحیمی"- نویسندۀ افغان تبار، برای داستان "سنگ صبور" داده شد.

جمهوری خواهان اسپانیا که در دهه‌های قرن گذشته درخشش خاصی داشتند از تاریخ و مبارزات ترقی خواهانۀ مردم این کشور نمایندگی میکنند. در این اثر، صحبت از شخصیت های جمهوری خواه و شاه طلب است و همچنان از سال‌های سخت قبل از جنگ جهانی دوم که این کشور سپری کرد.

اگرچه خود جایزۀ "گنکور" دربرگیرندۀ پول زیادی برای نویسنده نیست، ولی پرستیژ آن بسیار بالا است و بصورت فوری باعث فروش بسیار زیاد کتاب و منفعت نویسنده و ناشر کتاب میشود، تا جایی که در گذشته در مورد اینکه اکثراً کتاب های که توسط سای و گراسه، نشر میشوند برندۀ این جایزه میشوند، یک نوع بدبینی وجود داشت.

Goncourt *

Lydie Salvayre *

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید