ایران / احمدی نژاد

بروز اختلاف درسطح بلند پایه ترین کارگزاران حکومتی در ایران

DR

درایران، نشانه های آشکاری ازوجود اختلافات مهم درسطح کارگزاران بلند مرتبه حکومتی دیده می شود که ازسخنان آنان پیداست. 

تبلیغ بازرگانی

محافل حکومتی در سه قوه یا درسکوت فرورفته اند، یا مانند آیت الله "علی خامنه ای" رهبرجمهوراسلامی که کلیه کارگزاران جناح های گوناگون نظام اسلامی را به حفظ وحدت و یا حداقل به وانمود کردن وجود وحدت فراخوانده است تلاش درپنهان کردن اختلافات دارند، ویا دنبال علل و عوامل اختلافات ازجمله سرپیچی رئیس دولت، از فرمان های رهبرنظام می گردند.

آیت الله خامنه ای به کارگزاران حکومت می گوید: "نباید جلوی مردم اخم کردوبهانه به دست رسانه های بیگانه داد".

وی می افزاید: نباید از گفته ها ویا نوشته های ما برداشت اختلاف شود واگرهم اختلاف نظری است، نباید جلوی مردم اخم کردو بهانه به دست رسانه های بیگانه داد.

از سوی دیگر گزارش ها حاکی است که احمدی نژاد نه تنها هنوز در مورد پذیرش و یا عدم پذیرش حکم حکومتی رهبری در رابطه با حفظ وزیر اطلاعات درکابینه سخنی نگفته، درآخرین نشست دولت نیز شرکت نکرده و نشست کابینه به ریاست معاون وی برگزارشده است. یک سایت نزدیک به دولت روز یک شنبه بیست و چهارم آوریل به مدت کوتاهی خبری را تحت عنوان" تکذیبیه استعفای احمدی نژاد" روی خروجی ها فرستاد و دقایقی بعد آنرا ازسایت حذف کرد.

در ایران چه می گذرد؟ کدورت در روابط دولت و رهبری درچه حدی است. دریک گفت و گوی تلفنی با ابوالحسن بنی صدر، رئیس جمهوری اسبق ایران در آغاز ازوی پرسیدم سکوت احمدی نژاد را چگونه باید توضیح داد.
ابوالحسن بنی صدردرپاریس . گوش کنید:
 

گفتگو با ابوالحسن بنی صدر

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید