فرانسه

بروز اختلاف میان دو جنبش متحد امانوئل ماکرون و فرانسوا بایرو

امانوئل مکرون، فرانسوا بایرو
امانوئل مکرون، فرانسوا بایرو REUTERS/Christian Hartmann/REUTERS/Gonzalo Fuentes

به دنبال انتشار فهرست ۴۲۸ نامزدان جنبش "جمهوری در حرکت" وابسته به طیف "امانوئل ماکرون"، "فرانسوا بایرو" رهبرتشکل سیاسی "جنبش دموکراسی"، (مُودم) اعلام داشت که ترکیب فهرست اعلام شده از نظراین حزب مناسب نیست.

تبلیغ بازرگانی

فرانسوا بایرو، اعضای کمیته مرکزی حزب را برای یک نشست فوق العاده، امروز ۱۲ ماه مه، در پاریس دعوت کرده است.

رهبری "جنبش دموکراسی" و شخص "فرانسوا بایرو" در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری پیش ازهرتشکل دیگری حمایت خود را ازریاست جمهوری "امانوئل ماکرون" اعلام داشته و خواستارهمکاری برای بهبود وضعیت در فرانسه شده بود.

درحالی که "مُودم" انتظار داشت در فهرست تهیه شده از سوی دفترسیاسی "جمهوری در حرکت" برای پارلمان از کادرهای سیاسی این تشکل سیاسی استفاده شود، ظاهراً درفهرست اعلام شده نامزدی نمایندگی مجلس دراکثریت قریب به اتفاق آن به اعضای جامعه مدنی و شخصیت هایی با کمترین سابقه سیاسی سپرده شده است.

فرانسوا بایرو، درمصاحبه ای که شب گذشته دریک هفته نامه چاپ پاریس انتشار یافت، انتخاب فهرست نامزدان جنبش "امانوئل ماکرون" را "بازیافت تازه و شسته رفته ای" ازهمان حزب سوسیالیست سابق عنوان کرده است.

"فرانسوا بایرو" درمصاحبه با "نول اوُبس" با ابراز سرخوردگی خود از نحوه ترکیب فهرست اعلام شده می گوید: جنبش وابسته به "امانوئل ماکرون" به قرارهای خود با تشکل تحت رهبری وی وفادارنمانده است.

"فرانسوا بایرون" با ابرازنارضایتی خود می گوید: ماهنگامی درمبارزات انتخاباتی حمایت خود را از ماکرون اعلام کردیم که او در انتظار تنها ۱۸ درصد آرا بود، درواقع این ما بودیم که او را به پیروزی رساندیم.

قراراست طی امروز یا فردا تشکل سیاسی تحت رهبری "بایرو" چگونگی ادامه راه با جنبش "ماکرون" را اعلام نماید.
درحال حاضریک سخنگوی جنبش "جمهوری در حرکت" اعلام کرده است که موضوع حل وفصل خواهد شد. وی توضیح بیشتری درچگونگی راه حل نداده است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید