فرانسه/پناهجویان

برچیدن اردوگاه پناهجویان "کاله" در فرانسه ادامه خواهد یافت

برنارد کازنوو وزیر کشور فرانسه
برنارد کازنوو وزیر کشور فرانسه REUTERS/Charles Platiau

*"برنارد کازنوو"، وزیر کشور فرانسه، گفت که برچیدن اردوگاه پناهجویان در منطقۀ "کاله" در شمال فرانسه برغم درگیری های دیروز دوشنبه ادامه خواهد یافت. در بیانیه ای که "برنارد کازنوو" به همین مناسبت منتشر کرده، آمده است که دولت فرانسه مصمم است که پناهجویان اردوگاه موسوم به "جنگل" را به محل های مطمئن و مناسب منتقل کند.

تبلیغ بازرگانی

وزیر کشور فرانسه تأکید کرده است که عملیات برچیدن "اردوگاه" "جنگل" طی روزهای آینده با آرامش و به صورت روشمند دنبال خواهد شد و چنانکه دولت فرانسه قول داده به هر یک از پناهجویان این منطقه مکانی مناسب پیشنهاد خواهد شد.

در پی رأی دادگاه اداری شهر "لیل" عملیات برچیدن "اردوگاه جنگل" در منطقۀ "کاله" دیروز صبح دوشنبه بیست و نهم فوریه در آرامش آغاز و در بعد از ظهر به درگیری میان نیروهای پلیس، از یک طرف، و پناهجویان و انجمن های حامی آنان، از طرف دیگر، منجر شد. این اردوگاه به یکی از بزرگترین حلبی آبادهای فرانسه تبدیل شده بود و در آن صدها نفر اعم از زن و مرد و کودک در آرزوی مهاجرت به انگلستان در فقدان کمترین امکانات زیستی، بهداشتی و پزشکی به سر می بردند.

بر اساس بیانیۀ وزارت کشور فرانسه در درگیری دیروز یازده پلیس زخمی و سه تن از حمله کنندگان دستگیر شدند. وزیر کشور فرانسه که حملۀ پناهجویان و مدافعان آنان را به نیروهای انتظامی غیرموجه و غیرقابل قبول دانسته افزوده است که سه تن از اعضای یک انجمن فرانسوی مدافع پناهجویان که در این حملات دست داشته اند محاکمه خواهند شد.
وزیر کشور فرانسه در بیانیه اش حل بحران پناهجویان در منطقۀ "جنگل" "کاله" را نیازمند حس مسئولیت و اتحاد دولت و انجمن های مدافع پناهجویان دانسته است. انجمن های مدافع پناهجویان می گویند که عملیات برچیدن اردوگاه پناهجویان "کاله" بدون راه حل جایگزین شروع شده است. آنان معتقدند که شمار پناهجویان منطقۀ "جنگل" نه هزار نفر – چنانکه دولت مدعی است – بلکه دست کم سه هزار نفر است. فرمانداری منطقۀ "پا-دو-کاله" فرانسه قول داده است که به هر یک از پناهجویان منطقۀ "جنگل" راه حلی جایگزین پیشنهاد کند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید