اروپا/انگلستان

"برکسیت" برای انگلستان ۶۰ تا ۱۰۰ میلیارد یورو هزینه خواهد داشت

نمایندگان پارلمان اروپا می گویند: خروج بریتانیا از این اتحادیه به معنی نادیده گرفته شدن تعهدات مالی دولت لندن درقبال کشورهای عضو اتحادیه نیست.
نمایندگان پارلمان اروپا می گویند: خروج بریتانیا از این اتحادیه به معنی نادیده گرفته شدن تعهدات مالی دولت لندن درقبال کشورهای عضو اتحادیه نیست. DR

نمایندگان پارلمان اروپا درنشست روزچهارشنبه سوم ماه مه با اکثریت آرا لایحه ای را به تصویب رساندند که درآن "خط قرمز" های ۲۷ عضو باقی مانده در رابطه با بریتانیا تعیین شده است.

تبلیغ بازرگانی

نمایندگان پارلمان اروپا روز چهارشنبه راهنمای مسیر برای خروج بریتانیا از اتحادیه را تصویب کردند. دراین مصوبه آمده است که انگلستان به خاطرخروج از پیمان های مشترک باید ۶۰ میلیارد "یورو" به اتحادیه اروپا بازپرداخت نماید.

نمایندگان پارلمان اروپا می گویند: خروج بریتانیا از این اتحادیه به معنی نادیده گرفته شدن تعهدات مالی دولت لندن درقبال کشورهای عضو اتحادیه نیست.

درحالی که کارشناسان اتحادیه مبلغ تعهدات انگلستان را ۶۰ میلیارد یورو برآورد می کردند، اکنون گفته می شود که میزان این تعهدات درمرز یک صد میلیارد یورو قراردارد.

وزیرامورخارجه انگلستان این هفته اعلام داشت که دولت متبوع وی بازپرداخت یک صد میلیارد یورو را نخواهد پذیرفت.

به گزارش روزنامه انگلیسی "فایننشال تایمز" کل تعهدات مالی بریتانیا بیش از آن چیزی است که تا کنون برآورد می شده است. بخش اعظم این تعهدات می باید به دو کشورفرانسه و آلمان پرداخت گردد.

"گی ورهوفشتات"، نماینده پارلمان اروپا درهیئت مذاکره کننده با انگلستان گفته است باید تمام تعهدات را مورد نظر قرارداد. وی می گوید: هنوز درلایحه تصویب شده مبلغ نهایی تعهدات انگلستان عنوان نشده وتنها به ارقام حل اختلافات مالی پرداخته شده است.

دراین حال "نایجل فاراژ"، نماینده پارلمان اروپا از انگلستان، که خود ازرهبران کارزارخروج انگلستان ازاتحادیه اروپا بوده است با انتقاد از خواست های مطرح شده توسط اروپائیان گفته است "اینها گانگسترهستند، بله گانگستر! ازما ۶۰ میلیارد یورو می خواهند و می گویند اگراین مبلغ را نپردازیم مذاکره نخواهند کرد، اما نمی گویند این مبلغ از کجا آمده است. وی گفته است: این کار براساس مفاد پیمان نیست.

با این حال کشورهای عضواتحادیه این هفته با تجدید نظر درمحاسبات خود درمورد تعهدات بریتانیا اعلام کردند که برای دفاع ازمنافع این اتحادیه حاضر نیستند از مطالبات حداکثری خود در برابر دولت لندن چشم پوشی نمایند.

به گفته کارشناسان اتحادیه اروپا تعهدات مالی بریتانیا حاصل ۴۰ سال عضویت انگلستان دراتحادیه و منتفع شدن ازمنافع عضویت درآن است. علاوه بر آن تعهدات پذیرفته شده در بودجه اتحادیه اروپا و تامین هزینه بازنشستگی اعضای اتحادیه و هزینه‌های جانبی دیگر مجموع تعهدات مالی بریتانیا را رقم می زند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید