ایران

برگزاری انتخابات عادلانه بدون آزادی زندانیان سیاسی ناممکن است

کاظمیان معتقد است که حتی اگر کسانی از اصلاح طلبان اراده کنند که در انتخابات با اوضاع فعلی شرکت کنند، مسئله مهم مشارکت طبقه متوسط شهری در ایران است. طبقه ای که یکبار در انتخابات 22 خرداد مشارکت کرد شد و مشاهده کرد که چطور به حقوق و رای آنها بی توجهی، و از آنها به عنوان یک ابزار استفاده شد.

تبلیغ بازرگانی

در حالیکه سرانجام دیروز اعلام شد که انتخابات مجلس اسلامی روز دوازده اسفند سال جاری برگزار خواهد شد، امروز سخنگوی فراکسیون خط امام مجلس شورای اسلامی داریوش قنبری اظهار نظر کرد که اصلاح طلبان در صورت برابر بودن شرایط ، از حضور در انتخابات استقبال می کنند.
او البته اعتراف کرد که در حال حاضر تشکل های اصلاح طلب فعال نیستند، ضمن آنکه عمده تریبون های آنها هم تعطیل شده است.
بعقیده قنبری تشکل های درون نظام و معتقد به چارچوب نظام باید حقوق برابری برای حضور در انتخابات داشته باشند. او گفت که در این صورت یک جریان خاص که رقیب هم محسوب می شود نباید برای جریان دیگری تعیین تکلیف کند.
قنبری اضافه کرد که فراکسیون اصلاح طلبان مجلس منتظر تصمیم گیری طیف های مختلف اصلاح طلبان خارج از مجلس است.
با مرتضی کاظمیان فعال ملی مذهبی درباره این سخنان و نیز شرایط مناسب برای شرکت در انتخابات گفتگوئی کرده ایم که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم.
کاظمیان معتقد است که حتی اگر کسانی از اصلاح طلبان اراده کنند که در انتخابات با اوضاع فعلی شرکت کنند، مسئله مهم مشارکت طبقه متوسط شهری در ایران است . طبقه ای که یکبار در انتخابات 22 خرداد مشارکت کردشد و مشاهده کرد که چطور به حقوق و رای آنها بی توجهی ، و از آنها به عنوان یک ابزار استفاده .
 

گفتگو با مرتضی کاظمیان

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید