افغانستان

برگزاری "لویه جرگه " صلح در بهار سال آینده

پارلمان افغانستان
پارلمان افغانستان Reuters/Omar Sobhani

کمیسیون تخنیکی جرگه ملی یا " لویه جرگه مشورتی صلح" در افغانستان می گوید قرار است لویه جرگه پیشنهادی رئیس جمهور افغانستان در کنفرانس لندن، در ماه اردیبهشت/ ثور سال آینده یعنی تا دو ماه دیگر برگزار گردد.

تبلیغ بازرگانی

فاروق وردک، رئیس کمیسیون " جرگه ملی مشورتی صلح" دیروز دوشنبه 8 مارس در صحبتی در برابر نمایندگان پارلمان افغانستان گفت در این لویه جرگه 1200 نماینده، متشکل از اعضای پارلمان افغانستان، نماینده های ولایات، نمایندگان احزاب سیاسی و جامعه مدنی و رؤسای ادارات مستقل در این کشور، شرکت خواهند کرد.

قرار است شماری از دپلوماتان و نمایندگان کشور های خارجی نیز در این لویه جرگه حضور یابند.

بگفته رئیس کمیسیون سه موضوع عمده مشوره با مردم در مورد صلح، موافقه روی چارچوب مفاهمه با مخالفین و ایجاد یک میکانیزم برای این مفاهمه در لویه جرگه مورد بحث قرار خواهد گرفت.

محمد حسین فهیمی، نماینده ولایت سرپل در پارلمان افغانستان در توضیح واکنش نمایندگان به اظهارات رئیس کمیسیون تخنیکی جرگه ملی گفت با در نظر داشت اینکه آجندای لویه جرگه در اختیار نمایندگان پارلمان قرار نگرفته است، واکنش آنان نیز به اظهارات رئیس کمسیون جرگه ملی، بیشتر جنبه حقوقی و کاربردی داشت.

از نظر وی طرح مسایل مربوط به امور امنیتی، دفاعی و سیاست خارجی که در لویه جرگه مورد بحث قرار خواهند گرفت مطابق قانون اساسی افغانستان باید به تصویب پارلمان افغانستان برسد.

نماینده ولایت سرپل در پارلمان افغانستان گفت حکومت افغانستان باید ابتدا اجندای لویه جرگه را به تصویب نمایندگان پارلمان برساند تا بعدا در در مورد آن بحث صورت بگیرد.
 

گفتگو با محمد حسین فهیمی

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید