چرا هندوکش ؟

در مرکز افغانستان، سلسله کوه های هندوکش که از پامیر تا مرکز کشور ادامه دارد و مملکت را به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم میکند، جزئی از هویت مملکت است. ولی چرا این سسله کوه ها را هندوکش نام نهاده اند و هندوکش یعنی چه.

تبلیغ بازرگانی

تعبیر های فراوانی در مورد اسم کوه هندوکش شنیده میشود. از شکست هندو ها تا مردن اسیران آنان به دلیل سردی هوا در دامنه های این کوه شایعاتی در فرهنگ مردم وجود دارد که اکثرا پایه و اساس علمی ندارند.

 

برای بررسی دقیق اسم این سلسه کوه و تغیرات آن در طول تاریخ، در برنامه فرهنگی این هفته گفتگویی داریم با نصیر مهرین، نویسنده و تاریخدان. آقای نصیر مهرین با شرح روابط میان اوضاع جغرافیایی و خصوصیات مردم یک مملکت، به شرح تاریخچه این سلسله کوه میپردازد. به گفته آقای مهرین در اوستا از این سلسله کوه بنام ابارسین، که به معنی بالاتر از عقاب است، یاد شده است. و بعد ها یونانیان که فکر میکردند قفقاز آخر دنیاست، بعد از کشف این سلسله کوه، آنرا کوکازوس اندیکوس، یعنی قفقاز هندی نام گذاری کردند، و این نام یونانی، بعد از قرن ها، به شکل امروزی آن که هندوکش باشد، درامده است.

گفتگو با نصیر مهرین، نویسنده و تاریخدان
عزیز احمد فرد

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید