قتل کارمندان سازمان ملل و واکنش مردم مزارشریف

صدا ۰۶:۰۹
DR

سوزاندن قران توسط یک کشیش امریکایی در سراسر افغانستان باعث برگزاری تظاهرات شد. در شهر مزار شریف حمله به سازمان ملل و کشتار یک عده از کارمندان آن، و همچنان تداوم این تظاهرات در شهر های دیگر کشور، باعث شد که برنامۀ فرهنگی این هفته را به بررسی این موضوع اختصاص بدهیم.

تبلیغ بازرگانی

ازیک سو اشتراک ده ها هزار تن از مردم در تظاهرات های متعددی که امروز هم ادامه داشت، نمایانگر پهنای گستردۀ نارضایتی مردم است، و از سوی دیگر، در مزارشریف، همه از این حرکت شدید ابراز تعجب میکنند و تصریح میکنند که تظاهرکنندگان، چنین هدفی نداشتند ولی در عین زمان، صدا های هم مبنی بر درخواست خروج نیروها و سازمان های خارجی از مملکت، بگوش میرسد.

مهمان این هفتۀ ما آقای صالح محمد خلیق، رئیس اطلاعات و فرهنگ مزار شریف است. آقای خلیق بعد از شرح اوضاع شمال افغانستان و مشخصاً ولایت بلخ، و اینکه درین ولایات علاوه بر امنیت، پیشرفت هم صورت گرفته است و مردم نسبتاً در رفاه زندگی میکنند، میگوید که در این تظاهرات با احساسات مردم بازی شد. اگرچه مردم به عقاید اسلامی خود بسیار اهمیت میدهند و توهین به مقدسات را هیچکسی نمتواند قبول کند، ولی حمله به کارکنان سازمان ملل، خارج از طرز برخورد معمولی مردم با اینچنین وقایع است.

فرض عمومی اینست که کسانیکه مردم را در این حادثه تحریک کردند، از خارج از شهر مزار شریف آمده بودند. و اینکار را برای بدنام ساختن ولایت بلخ انجام دادند. و در این ولایت، به گفتۀ آقای خلیق، مخالفتی با خارجیان هم وجود ندارد.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید