ایجاد کمیسیون بررسی آثار کاتب در وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان

صدا ۱۶:۱۸
فیض محمد کاتب، مورخ سرشناس افغانستان
فیض محمد کاتب، مورخ سرشناس افغانستان

خانواده فیض محمد کاتب، مورخ سرشناس افغانستان چند روز پیش در یک نامه سرگشاده عنوانی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان باردیگر برای چاپ آثار خطی فیض محمد کاتب اظهار آمادگی کرده است. در همین حال وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می گوید یک کمیسیون را موظف کرده است تا درباره برگزاری سیمینار بررسی و تحقیق در مورد آثار کاتب شروع بکار کند.

تبلیغ بازرگانی

در این نامه سرگشاده خانواده کاتب که در شماری از سایتهای انترنتی افغانی منتشر شده تلویحا از عدم توجه مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به پیشنهاد چند ماه پیش خانواده کاتب برای واگذاری آثار خطی بجا مانده از او به دولت افغانستان و فراهم کردن زمینه چاپ این آثار گلایه شده و گفته شده است که خانواده کاتب آماده است با نماینده یا نمایندگانی از جانب وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان در مورد آثار کاتب وارد گفتگو گردد.

سید مخدوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان به رادیو فرانسه گفت روز دوشنبه یک کمیسیون متشکل از 30 تن از کارشناسان و صاحبنظران در مورد آثار کاتب تشکیل جلسه خواهد داد تا در مورد برگزاری سیمینار کاتب و بررسی آثار او تصمیم گیری کند.

وزیر فرهنگ اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفت کمیسیون کمیته هایی را بمنظور بررسی و فهرست آثار کاتب در آرشیف ملی افغانستان تشکیل و افرادی را موظف خواهد کرد تا نه تنها با خانواده کاتب بلکه با تمام افرادیکه اسنادی از قبیل نا مه ها و یا یادداشتهای کاتب را در اختیار خود دارند تماس برقرار کند.

آقای رهین اظهار امیدواری کرد که بررسی علمی آثار کاتب و تعیین وجوه مالی چاپ این آثار وقت زیادی را دربر نگیرد.

وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان افزود برخی از آثار کاتب که با خط زیبای او نگارش یافته اند ممکن است بصورت عکسی چاپ گردند ولی چاپ شمار دیگری از آثار او بدلایل تحقیقی مستلزم زمان بیشتری خواهد بود.

وحید فیضی، نوه کاتب در نامه سرگشاده خانواده کاتب عنوانی وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان نوشته است هانواده کاتب، بعنوان "دنباله رو اندیشه ها"ی این مورخ نامدار که محققان افغان از او بعنوان بیهقی افغانستان معاصر نام برده اند، قصد دارد تا آثار کاتب، چنانکه در نامه آمده است " بدور از غرض ورزیها، سطحی نگریها و جناح بندیهای سیاسی، در یک بستر مناسب علمی، مورد نقد و بررسی و چاپ قرار گیرند تاهمگان بتوانند ازاین دریای وسیع معرفت بهره ببرند. والا نگهداری این گنجینه ی گرانبها در پستوی خانه ما و یا انبار های آرشیو ملی دردی را از جامعه ی ما درمان نخواهد کرد. "

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید