برگ هایی از فرهنگ و هنر افغانستان

فصلنامه "زمین"، گامی در پژوهشهای علوم اجتماعی

: منتشر شده در

فصلنامه "زمین"، نام یک نشریه الکترونیکی یا انترنیتی است که اولین شماره آن، چندی پیش با همت شماری از ‏نویسندگان افغان، روی سایت روزنامه هشت صبح قرار گرفته است. ‏ 

تبلیغ بازرگانی

به نظر میرسد، فصلنامه زمین که در آغاز یک نشریه الکترونیکی باقی خواهد ماند، میخواهد بدور از دل ‏مشغولی های رسانه ای و خبری، جایی برای طرح مسایل فکری و اندیشه ای باشد. ‏
خالد خسرو، سردبیر فصلنامه زمین در مقاله "ضیافت خرد، رخدادهای واقعی در جهان واقعی" می نویسد ‏کار نویسندگان این مجله " وفاداری به روح حقیقی علوم و عقلانیت انتقادی است."‏

‏ قابل تذکر است که علیرغم شگوفایی رسانه های چاپی و تصویری در افغانستان بعد از سقوط طالبان، جای ‏یک نشریه برای بازتاب جریان های فکری و اندیشه های معاصر محلی و جهانی همچنان خالی باقیمانده است.‏
‏ ‏
در شماره اول فصلنامه زمین مقالات و ترجمه هایی از نویسندگان افغان خالد خسرو، یعقوب ابراهیمی و ‏جواد رها درباره مقوله دمکراسی بچاپ رسیده است. ‏

فصلنامه زمین را میتوانید از آدرس زیر دریافت کنید:

8am.af/

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید