یادی از استاد خلیل الله خلیلی

صدا ۱۳:۴۹
استاد خلیلی الله خلیلی
استاد خلیلی الله خلیلی

در اوایل ماه جوزا/ خردادماه، جسد استاد خلیلی الله خلیلی، شاعر و ادیب شناخته شده افغان که 25 سال در گورستان رحمن بابا در شهر پشاور پاکستان آرمیده بود، توسط مردی ناشناس به کابل منتقل و به خانواده او تحویل داده شد.استاد خلیلی الله خلیلی در سال 1366 خورشیدی در پاکستان در گذشت و روز نهم جوزای امسال، پیکر او طی مراسمی رسمی در محوطه دانشگاه کابل در کنار آرامگاه سید جمال الدین افغان بخاک سپرده شد.

تبلیغ بازرگانی

آصف فکرت، محقق و پژوهشگر افغان در گفت و گویی با بخش فارسی رادیو فرانسه می گوید ملک الشعرا استاد خلیلی یک شاعر شناخته شده و دارای طبع رسا بود که در عصر حاضر بغیر از محمد تقی بهار( شاعر بزرگ ایرانی که وی نیز به ملک الشعرا معروف است) در زبان فارسی کسی به پای او نرسید ه است. بعقیده او، به همین دلیل است که شاعر بودن استاد خلیلی بر دیگر مزایای علمی وی برتری یافته است ورنه استاد خلیلی نویسنده، محقق، بیدل شناس و مولوی شناس هم بود.

آصف فکرت در ادامه می گوید استاد خلیلی کتابهای بسیاری در زمینه ادبیات و عرفان نوشته است، همانطوریکه در دوره اشغال و جنگ، چندین کتاب و رساله هم در مسایل جهاد و وطنپرستی و مسایل عرفانی تالیف کرد و از این طریق باعث تقویت روحیه میهن پرستی و جهادی شد.

آصف فکرت به شهرت بسزای استاد خلیلی در قلمرو زبان دری- فارسی در تاجیکستان و ایران نیز اشاره و میگوید استاد خلیلی با اساتید، شاعران و ادبای معروف ایرانی، بدیع الزمان فروزانفر، سید محمود فرخ، حبیب یغمایی، صادق سرمست، علی اصغر حکمت و سعید نفیسی روابط نزدیک، مکاتبات و مشاعره های متعدد داشته و در مرگ محمد تقی بهار مرثیه سروده است.
 

 

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید