برگ هایی از فرهنگ و هنر افغانستان

باران آریا یا هنر در تبعید

صدا ۱۰:۲۲

در این اواخر در افغانستان، به کمک کانال های تلویزیونی، بخصوص طلوع، جهشی در ساحه هنر بوجود آمد و زنان افغانستان هم در آن سهم گرفتند. باران آریا، آواز خوان جوان هم، توسط برنامۀ ستاره افغان به مردم معرفی شد و به این ترتیب آغاز به کار هنری کرد.

تبلیغ بازرگانی

باران آریا، افغانستان را ترک کرده و مهاجر شده است. او فعلا در یونان زندگی میکند و در این کشور به کار های هنری خود ادامه میدهد. در گفتگوی با او قبل از همه دلیل مهاجر شدنش را پرسیدم.  او با قدردانی از این برنامه های جدید که فضا را برای هنرنمایی باز میکند، میگوید که کشور ما یک فرهنگ بسیار سنتی دارد و برای مردم، پذیرفتن این که یک خانم به روی صحنه برود و هنرنمایی کند، بسیار مشکل است.

در مورد انگیزه های هنری خود، باران آریا میگوید که علاقمندی او به موسیقی باعث شده بود که مدت دوسال، قبل از برنامۀ ستارۀ افغان، تمرین موسیقی کند. ولی این تمرینات او در سبکی بود که در افغانستان «جا افتاده» نیست و مورد قبول مردم نمیباشد. کار او به سبک غربی «پاپ» است و او همچنان به «اپرا»، که نوعی از موسیقی غربی میباشد، علاقمندی دارد.

با محدودیت های که در افغانستان وجود دارد، باران آریا در حالتی قرار داشت، که یا باید از فعالیت های هنری خود دست میکشید و یا اینکه همیشه با این محدودیت ها دست و پنجه نرم میکرد. به همین دلیل، با وجودیکه او بسیار علاقمندی به افغانستان داشت و میخواست در داخل افغانستان به هنرش ادامه بدهد، ولی در نهایت مجبور به مهاجرت شد. در یونان، او با نهادی به نام «خانۀ هنرمندان» همکاری میکند و با آنان گاهگاهی به مناسبت جشن ها و عید های افغانی، محافلی ترتیب میدهند.

با یاد آوری از دلتنگی عمومی زنان، از باران آریا میپرسم که آیا روزنۀ امیدی در آینده برای زنان افغان وجود دارد؟ او میگوید که مشکل است. از طفولیت در ذهن دختران پیچکاری میشود که «تو زن استی، توضعیف استی، باید همیشه یک مرد در کنار تو باشد...» به همین دلیل کمتر از دختر ها و خانم حاضر به کار هنری میشوند که در نهایت یک نوع سنت شکنی است.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید