نگاهی به اولین مناظره های انتخاباتی در افغانستان

صدا ۰۹:۴۱
یازده نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان
یازده نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان DR

به نظر می رسد در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که کمتر از دو هفته پیش آغاز شده و تا ١٤ حمل/ فروردین ١٣٩٣ ادامه خواهد یافت، برگزاری مناظره های انتخاباتی میان کاندیداها، از همان روزهای اول جای مهمی را در رسانه های تصویری اشغال کرده است.

تبلیغ بازرگانی

تنها دو روز بعد از آغاز مبارزات، روز ١۵ دلو/ بهمن اولین مناظره انتخاباتی میان ۵ کاندید از میان ١١ کاندید این انتخابات، در تلویزیون خصوصی "طلوع" برگزار شد.

در این مناظره عبدالله عبدالله، اشرف غنی احمدزی، قیوم کرزی، رحیم وردک و زلمی رسول دیدگاههای خود درباره امنیت و سیاست داخلی افغانستان را بیان کردند.

بدنبال این دو مناظره، روز ١٩ دلو، تلویزیون خصوصی "یک" هم میزبان اولین مناظره انتخاباتی این شبکه با شرکت عبدالله عبدالله، اشرف غنی احمدزی و قیوم کرزی بود.

بغیر از این مناظره ها ، رادیو ها، روزنامه ها و تلویزیون های افغانستان گفتگوهای گروهی و انفرادی دیگری را هم با شماری از کاندیداها و یا معاونان اول و دوم آنها منتشر کرده اند اما تا کنون در هیچیک از این مناظره ها یا گفتگوهای رسانه ای، یازده کاندید انتخابات ریاست جمهوری جمعا حضور نیافته اند.

از نظرات و دیدگاههای منتشر شده در باره این مناظره ها در شبکه های اجتماعی چنین بر می آید که کاندیداها در توضیح برنامه های مورد نظر خود نتوانسته اند قناعت مخاطبان خود را فراهم کنند.

در گفتگویی با محمد علی رضوانی، سخنگوی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان، نگاهی به چگونگی برگزاری این مناظره های انتخاباتی انداخته ایم.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید