جشن پایان سال غزنی، پایتخت فرهنگی کشورهای اسلامی

صدا ۰۹:۵۸

امروز شهر غزنی شاهد جشن پرشکوهی بود که اختتامیۀ برنامه های خاص این شهر در طی سال 2013 بود. سال 2013، سالی بود که طی آن، غزنی پایتخت فرهنگی جهان اسلام بود.

تبلیغ بازرگانی

در سال 2007، کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی تصمیم گرفتند که شهر غزنی را برای سال 2013، پایتخت فرهنگی جهان اسلام معرفی کنند. افغانستان سالها برای این برنامه آمادگی گرفت و بالاخره در طی سال 2013، مراسمی هم در این شهر برگزار شد. ولی بصورت عموم، اولیای امور، زیاد راضی به نظر نمیایند. مردم از اینکه آقای کرزی در این جشن پایانی حاضر نبود، کله دارند و همچنان، دست آوردهای این سال، گذشته از چند محفل بزرگ، آنچنان ملموس نیست.

در بررسی این رویداد، و جمع بندی دست آوردهای آن، امروز گفتگویی انجام دادم با آقای احمد فرید عمری، مسئول رادیو«صدای غزنویان». آقای عمری میگوید که دو دست آورد مهم این سال، یکی این بود که غزنی به عنوان یکی از ولایات درجه اول به حساب آمد و دوم اینکه، قرار شد این جشنواره، هر سال یک بار در این ولایت برگزار شود.

در مورد مراسم امروز، با یادآوری از خوشی مردم، آقای عمری از شرکت نکردن آقای کرزی صحبت میکند که نه این بار در جشن پایانی، و نه هم در جشن اول، حضور داشت. در مورد وزرای حکومت هم او گفت که اگرچه تعداد زیادی از آنان در جشن اول اشتراک کرده بودند، ولی در این جشن آخری، سهم گیری آنان بسیار کمتر بود.

غزنویان در قرن های بسیار دور حکمرانی داشتند ولی به گفتۀ آقای عمری، اثرات آنزمانها، هنوز هم مشهود است. از جملۀ 400 شاعر مربوط به دوران غزنویان، یا در این شهر زندگی کرده اند و یا هم در آنجا دفن شده اند و تپۀ سلطان، مقبرۀ سلطان محمود، بهلول دانا، همه در غزنی میباشد.

علاوه بر آبدات تاریخی دیگر، بندی در این شهر مجود دارد به نام بند سلطان، که از کار بازمانده است. در این مورد آقای عمری میگوید که این اثر مهم قدیمی مورد بازرسی قرار دارد و زمانی وزیر آب و انرژی از آن دیدن کرده، وعده داده بود که آن را باز سازی کند. ولی هنوز این وعده عملی نشده است.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید