برگ هایی از فرهنگ و هنر افغانستان

چگونه می‌توان با خشونت نسبت به روزنامه‌نگاران افغانستان، مقابله کرد؟

: منتشر شده در

 فهیم دشتی-  رئیس اجرائی اتحادیه ژورنالیستان افغانستان، عقیده دارد که یک بخش عمده از خشونت‌ها، تهدیدها و فشارها علیه رسانه‌ها توسط گروه‌های مسلح مخالف دولت، از جمله طالبان انجام میگیرد؛ او به این فهرست، انواع گروه‌های مافیائی و نیز زورمندان محلی و در برخی موارد علمای دینی را هم اضافه می کند. 

تبلیغ بازرگانی

اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان، در پاسخ به اعتراض مقامات وزارت داخله علیه آنچه که خود تبلیغات منفی روزنامه‌ها علیه پلیس نامیده اند، طی اطلاعیه‌ای هم مقامات مسئول را به بردباری بیشتر دعوت کرده است و هم از روزنامه‌ها خواسته است که بکوشند به روحیه نیروهای امنیتی لطمه وارد نشود.

وزارت داخله افغانستان، با ارسال شکایت نامه ای به اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان، از وجود «تبلیغات منفی» علیه نیروهای پلیس در برخی از روزنامه‌ها شکایت کرده و مدعی شده است که محتوای این نوع تبلیغات «بی بنیاد» است و سبب بدنامی نیروهای امنیتی می شود.

در اطلاعیه‌ای که اتحادیه ملی ژورنالیستان در پاسخ به این شکایت منتشر کرده است، وزارت داخله افغانستان را در برابر برنامه‌های انتقادی رسانه‌ها به «صبر و بردباری» دعوت کرده است؛ این اطلاعیه از تمام رسانه‌ها و خبرنگاران نیز خواسته است تا به حمایت از نیروهای امنیتی کشور، از نشر و پخش هرگونه «اخبار و گزارشات بی اساس» که به روحیه این نیروها لطمه بزند جلوگیری کنند.

***

در حالی که برخی از رسانه‌ها مدعی شده‌اند که بیشترین رقم خشونت علیه روزنامه‌نگاران از سوی مأموران دولتی صورت میگیرد، در گفتگوئی با فهیم دشتی- رئیس اجرائی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان، این ادعای برخی از مطبوعات را با او در میان گذاشتیم.

فهیم دشتی، ضمن تأیید این نکته که «میزان خشونت ها علیه خبرنگاران از سوی مأموران دولتی کم نیست» در عین حال اضافه می کند این ادعا که گویا بیشترین رقم خشونت علیه آنها از سوی مأموران دولتی است نادرست است.

فهیم دشتی، در این گفتگو توضیح داد که گاهی اتحادیه ژورنالیستان با مقامات وزارت داخله تماس میگیرد و انتقادتی را مطرح می‌کند که البته آنها هم می پذیرند.
فهیم دشتی از جمله به جلسه‌ای اشاره کرد که همین اواخر در محل وزارت داخله تشکیل شد و در آن فعالان جامعه مدنی و نیز رسانه‌ها از سوی وزیر داخله دعوت شده بودند تا مشورت صورت بگیرد که چگونه می شود وضعیت پلیس در افغانستان را بهتر کرد.
دشتی تأکید کرد که این طور نیست که هر انتقادی به پلیس گرفته می‌شود انتقاد واردی باشد. این طور هم نیست که کار رسانه‌های ما بی‌عیب و نقص باشد.

در پاسخ به پرسشی درباره منشاء خشونت ها علیه روزنامه نگاران، فهیم دشتی اظهارنظر می کند که یک بخش عمده از خشونت ها، تهدیدها و فشارها علیه رسانه‌ها، توسط گروه‌های مسلح مخالف دولت، یا گروه‌های تروریستی از جمله طالبان و همکارانشان انجام میگیرد.

بروایت دشتی، گروه های فشار دیگر، تشکل‌های مافیائی هستند؛ مافیای اقتصادی، مافیای زمین، مافیای مواد مخدر ... زورمندان محلی و در برخی موارد علمای دینی و حتی گاهی هم مسئولان خود رسانه ها به عوامل خشونت علیه روزنامه‌نگاران تبدیل می شوند.

به این لیست عوامل فشار، باید برخی از نمایندگان مجلس و مقامات محلی را هم در ولایات مختلف کشور، اضافه کرد حتی در پایتخت هم گاهی برخی مسئولین دست به خشونت علیه خبرنگاران می زنند.

به کامل این گفتگو از طریق فایل صوتی بالا گوش کنید.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید