دسترسی به محتوای اصلی
برگ هایی از فرهنگ و هنر افغانستان

افغانستان، ایران و مشکلات زنان

صدا ۱۳:۰۰
سونیتا علی‌زاده، خواننده "رپ" افغان
سونیتا علی‌زاده، خواننده "رپ" افغان

زنان در کشورهای اسلامی، از خود و حقوق خود دفاع میکنند و قضیۀ سنگسار شدن "فرخنده"، باعث شد که "سونیتا"خواننده افغان، ترانه‌ای در یادبود از این قضیه بنویسد.

تبلیغ بازرگانی

مهمانان امروز ما، رخساره قائم مقامی، مستند ساز ایرانی و سونیتا علیزاده، خواننده "رپ" افغان هستند.

سونیتا که با وجود سن کم فعلاً در ایالات متحده در حال تحصیل است، در ایران زندگی میکرد و در ایران با رخساره آشنا شد. در برنامۀ امروز ما، این دو دختر همکار، از همکاری های خود صحبت میکنند و از وضع نا بسامان زنان در کشورهای اسلامی، بخصوص در افغانستان.

سونیتا علی زاده، ترانه ای دارد که در آن، زیر عنوان "دختر فروشی"، رسم و رواج های عقب ماندۀ افغانستان را تشریح میکند.  در این ترانه که در آن سونیتا میگوید که از هرات است، باعث تعجب میشود که که پدیدۀ دختر فروشی که گمان میرفت در بعضی از دهات و در مناطق عقب ماندۀ افغانستان وجود داشته باشد، چگونه در شهر متمدن هرات هم وجود دارد. در این گفتگو، سونیتا از واقعیت این مشکل صحبت میکند و با شنیدن سخنان او، ابعاد مشکل را بهتر میشود درک کرد.

رخساره قائم مقامی، از تفاوت ها و شباهت‌های میان دو کشور صحبت میکند که اگرچه ایران در وضع بهتری قرار دارد، ولی هر دو کشور از یک بستر اجتماعی برخاسته اند. او همچنان این را شرح میدهد که در این اواخر در افغانستان قوانین بسیار خوبی تصویب شده اند که در بسا موارد، پیشرفته تر از قوانین ایران هستند. ولی متأسفانه، قانون در افغانستان اعمال نمیشود.

گفتگو با سونیتا علیزاده، خواننده "رپ" افغان و رخساره قائم مقامی، مستند ساز ایرانی را از طریق فایل صوتی بالای صفحه گوش کنید.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.