افغانستان / بریتانیا

بریتانیا انتقال زندانیان به زندانهای افغان را از سر می گیرد

وزارت دفاع بریتانیا امروز پنجشنبه اعلام کرد بریتانیا انتقال افراد بازداشت شده توسط نیروهای این کشور در افغانستان به مقامات قضایی افغان را از سر می گیرد.

تبلیغ بازرگانی

فیلیپ هاموند، وزیر دفاع بریتانیا در ماه نوامبر گذشته دستور داده بود عملیات انتقال زندانیان نیروههای بریتانیایی به نیروهای افغان متوقف گردد.

وی دلیل این اقدام را نگرانی بریتانیا از احتمال «بدرفتاری» با این زندانیان در زندانهای دولت افغانستان عنوان کرده بود.

وزیر دفاع بریتانیا امروز گفت کشورش برای انتقال زندانیانی که در بازداشت نیروهای بریتانیایی در افغانستان بسر می برند به زندان پروان یا بگرام راههای مطمئنی را جستجو کرده است.

به گفته او، سازمانهای امداد بشری رفتار با زندانیان در زندان پروان را مثبت ارزیابی کرده اند.

خبرگزاری فرانسه از قول شبکه بی بی سی می گوید از چندین ماه بدینسو، نزدیک به ٩٠ تن از افغان های مظنون به همکاری با گروه طالبان، در پایگاه بریتانیایی کمپ بشن در افغانستان در بازداشت بسر می برند.

وزارت دفاع بریتانیا هفته گذشته بازداشت این افراد از سوی نیروهای بریتانیایی را تائید کرده بود.

به گفته این وزارت نیروهای این کشور در افغانستان حق دارند افراد مظنون را ٩٦ ساعت در بازداشت نگهدارند و این مدت در موارد استثنایی میتواند تمدید گردد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید