انگلستان / همه پرسی

روز تاریخی همه‌پرسی درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا - گفتگو با دو ساکن بریتانیا

REUTERS/Eric Vidal

اهالی بریتانیا، امروز برای تصمیم در مورد ادامۀ حضور این کشور در اتحادیۀ اروپا، همه پرسی برگزار کردند.

تبلیغ بازرگانی

نتایج این همه پرسی فردا صبح داده میشود. خانم شهران طبری، عضو حزب کارگر انگلستان، و آقای نورالحق نسیمی، فعال سیاسی ساکن لندن در گفتگو با رادیو بین المللی فرانسه از این همه پرسی میگویند.

طبری از جغرافیای بریتانیا آغاز میکند و میگوید که بریتانیا متشکل است از انگلستان، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی. او اضافه میکند که مردمان اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی بیشتر متمایل به ماندن در اروپا هستند در حالیکه اهالی انگلستان بیشتر خواهان خروج از اروپا هستند. در خود انگلستان، لندن بیشتر تمایل به ماندن در اروپا دارد و شهرهای کوچک بیشتر خواهان بیرون رفتن هستند.

 نسیمی نیز میگوید که امروز وضعیت مثل همیشه است و جنجال و تنشی وجود ندارد. او با یاد آوری از خانمی که حدود یک هفته قبل در بریتانیا در رابطه با همین همه پرسی کشته شد، میگوید که تنش میان تعدادی از انگلیسی های بومی و انگلیسی های تازه وارد وجود دارد. مخالفان اروپا میگویند که آنان استقلال خود را در برابر اروپا از دست داده اند.

در باره تدابیر امنیتی آقای نسیمی میگوید که بیشتر خود مردم امنیت را به عهده گرفته اند و نیروهای پلیس دیده نمیشوند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید